Většina občanů neví, co pro ně EU dělá

zdroj: WikimediaCommons.org; autor: Andrejj.

Celoevropský průzkum ukázal, že více než dvě třetiny občanů neslyšely o žádném projektu, který v jejich kraji spolufinancuje Evropská unie. Občané ze zemí, do kterých putuje více „bruselských peněz“, si unijní podporu uvědomují více.

65 % Evropanů neví, že EU financuje místní a regionální rozvoj v oblasti, ve které žijí. A to i přesto, že podle rozpočtového rámce pro období 2007 až 2013 je třetina evropského rozpočtu (50 miliard eur ročně) určena k povzbuzení růstu a prosperity ve 271 regionech jednotlivých členských států.

Povědomí veřejnosti o projektech financovaných Evropské unie měřil průzkum Eurobarometru (Flash Eurobarometer survey). Jeho výsledky byly zveřejněny Evropskou komisí minulý týden.

Průzkum s názvem „Informovanost a povědomí občanů o regionální politice EU“ provedl Gallupův ústav veřejného mínění v červnu 2010. Zúčastnilo se ho více než 27 tisíc občanů ze všech členských států EU.

Výsledky průzkumu ukazují, že povědomí veřejnosti o projektech financovaných z prostředků EU se výrazně liší v závislosti na státu. V zemích, které dostávají z Bruselu nejvíce peněz, většina občanů uvedla, že slyšela alespoň o jednom projektu spolufinancovaném Evropskou unií.

V Litvě, Lotyšsku, Polsku, Rumunsku a Slovensku to byly dvě třetiny občanů. V České republice, Estonsku, Maďarsku, Portugalsku a Slovinsku jich byla více než polovina.

80 % rozpočtu regionální politiky EU je pomocí tří fondů rozděleno do 99 nejchudších regionů. Většina z nich se nachází v nových státech EU, v Řecku, Portugalsku, Španělsku a Itálii. Jedná se tedy vesměs právě o ty státy, jejichž občané si podporu EU uvědomují nejvíce.

Do ostatních regionů putuje 16 % rozpočtu regionální politiky. Většina těchto bohatších regionů se nachází v zemích, kde o místním projektu spolufinancovaném z EU neslyšel ani každý čtvrtý občan. Jedná se o Rakousko, Belgii, Německo, Dánsko, Francii, Irsko a Nizozemsko.

„Rekordmanem“ se v této souvislosti stali obyvatelé Velké Británie. Pouze 13 % z nich uvedlo, že slyšelo o místním projektu podporovaném Evropskou unií.

Solidarita napříč Evropou

Lidé, kteří věděli o projektu spolufinancovaném EU, byli dotázáni na jeho dopad. 76 % z nich mělo pocit, že podpora EU přispěla k hospodářskému a sociálnímu rozvoji jejich města nebo kraje. 36 % z této skupiny uvedlo, že mělo z unijních projektů osobní prospěch.

Všichni respondenti dále vyjádřili svůj názor na to, jak by měly být evropské fondy sdíleny mezi jednotlivými evropskými státy. 88 % uvedlo, že je dobrý nápad dávat většinu zdrojů nejchudším regionům.

Evropané se však neshodnou na tom, zda nejchudší regiony mají čerpat všechny nebo jen část zdrojů z rozpočtu regionální politiky EU. 49 % respondentů uvedlo, že by tyto finance měly sloužit výhradně chudším oblastem Unie. 47 % z nich by naopak preferovalo, aby možnost obdržet alespoň nějakou finanční podporu měly všechny regiony EU, včetně těch bohatších.