Švýcarsko přispěje do Fondu soudržnosti EU

Švýcarsko vyčlenilo 640 milionů eur na podporu nových členských zemí Evropské unie. Finanční prostředky by měly být jednotlivým zemím rozdělovány prostřednictvím Fondu soudržnosti.

Finanční prostředky poskytnuté Evropské unii švýcarskou vládou jsou určeny na rozvoj nových a nejméně rozvinutých členských zemí EU na pět let. EU ale rozhodla, že peníze budou rozdělovány po dobu deseti let. K prvním platbám by mělo dojít v roce 2007.

Dohoda mezi představiteli Evropské unie a Švýcarska by měla být podepsána 27. února. Hlavními příjemci švýcarské pomoci budou Česká republika, Maďarsko a Polsko. Finanční prostředky budou rozdělovány především na projekty týkající se sociálního a ekonomického rozvoje, životního prostředí, zdraví, dopravy a výzkumu.

Švýcarský ministr hospodářství Joseph Deiss prohlásil: „Pomoc bude určena na programy a projekty, které budeme vybírat my ve shodě s přijímající zemí.“

Přestože Švýcarsko není členem Evropské unie, v bilaterální dohodě, kterou podepsala švýcarská vláda se zástupci EU v květnu 2004, se zavázalo přispívat do Fondu soudržnosti EU.