V Olomouckém a Zlínském kraji se těší na JESSICU

Zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: razvan ionut.

Již od příštího roku budou moct žadatelé o prostředky z evropských fondů v Olomouckém a Zlínském kraji na své projekty využívat i návratné půjčky. Správci dotací v regionálním operačním programu Střední Morava se totiž rozhodli, že otestují nový finanční nástroj, který vznikl na popud Evropské komise, s názvem JESSICA. Získané zkušenosti chtějí uplatnit v příštím programovém období 2014+.

Olomoucký a Zlínský kraj jsou po Moravskoslezsku dalšími českými kraji, v nichž bude možné na rozvoj větších měst využívat kromě „klasických“ dotací z evropských fondů i tzv. nové finanční nástroje, které umožňují podporovat projekty prostřednictvím návratných půjček. 

Jedním z těchto revolvingových nástrojů je i JESSICA (Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí), která vznikla z iniciativy Evropské komise ve spolupráci s Evropskou investiční bankou a Rozvojovou bankou Rady Evropy. Projekty, které lze jejím prostřednictvím podpořit, musí přispívat k rozvoji větších měst a musí zaručovat návratnost investic. Ty je pak možné použít na podporu dalších podobných projektů v regionu. 

„V podstatě se bude jednat o formu návratné půjčky, která bude mít za cíl nastartovat rozvojové projekty v regionu,“ vysvětluje ředitel Úřadu Regionální rady Ivan Matulík

S prostředky JESSICY, které pro ni budou uvolněny z Regionálního programu Střední Morava (nejedná se o nové zdroje), bude hospodařit Fond rozvoje měst. Jeho správce by měl být v rámci výběrového řízení vybrán do konce letošního roku.

Tento správce pak podle Matulíka představí investiční strategii pro projekty, které by mohly JESSICU využívat. Kromě již zmíněného rozvoje měst se má jednat také o podporu cestovního ruchu. 

Matulík předpokládá, že Fond rozvoje měst bude hospodařit se zhruba 10 miliony eur (přibližně 250 milionů korun). Počítá se také s tím, že vybraná větší města, která budou mít o nový způsob využívání peněz z kohezní politiky EU zájem, budou muset vypracovat tzv. Integrovaný plán udržitelného rozvoje, který je obdobou dnešních integrovaných plánů měst. 

Zkušenosti se budou hodit 

Správci dotací v ROPu Střední Morava si od využívání JESSICY vedle větší efektivity vynaložených prostředků slibují ještě jednu důležitou věc – zkušenosti, které se jim budou hodit v příštím programovém období začínajícím rokem 2014. 

Evropská komise totiž ve svém návrhu budoucího uspořádání unijní kohezní politiky po roce 2014 počítá s větším využitím revolvingových nástrojů, mezi něž kromě JESSICY patří ještě JASPERS, JEREMIE a nejnověji také JASMINE. 

Komise slibuje, že v programovém období 2014-2020 bude využívání těchto inovativních nástrojů finančních inženýrství mnohem snazší a dostupnější.