V Evropě se rodí třetí makroregionální strategie, tentokrát pro Jadran a Jónské moře

Dubrovník; zdroj: WikimediaCommons.org; autor: Joan.

Evropští komisaři, národní vlády a představitelé regionů podporují plán na vytvoření nové makroregionální strategie, která by měla položit základy efektivní spolupráce mezi osmi zeměmi, jež se rozkládají na březích Jaderského a Jónského moře.

Navrhované makroregionální strategie pro oblast Jaderského a Jónského moře by se zúčastnilo celkem osm evropských zemí – z toho tři z Evropské unie (Itálie, Slovinsko a Řecko) a zbytek by tvořily státy Západního Balkánu Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Srbsko a Černá Hora.

Strategie, o jejíž vznik usilují ministři těchto zemí, by položila základní rámec jejich spolupráce v nejrůznějších oblastech – například v oblasti životního prostředí, loďařského průmyslu či dopravy.

Makroregionální strategie totiž nejsou v Evropě žádnou novinkou. V současné době zde existují již dvě – pro oblast Baltského moře a tzv. Dunajská strategie (více viz Links Dossier).

Podpora Komise

Rozvoj makroregionu Jaderského a Jónského moře leží na srdci i Evropské komisi. Eurokomisařka pro rybolov a námořní záležitosti Maria Damanaki proto ministerský návrh na prohloubení regionální spolupráce uvítala.

„Jaderské a Jónské země nespojují pouze historické vazby a společné kulturní dědictví, ale i sdílená zodpovědnost za moře,“ prohlásila komisařka a prozradila, že svůj tým již instruovala, aby na vzniku strategie spolupracovali. Podle jejích slov by mohla být hotova příští rok.

Nová makrostrategie si získala podporu i dalšího člena Komise – Janeze Potočnika, který spravuje portfolio životního prostředí. Podle něj bude velmi přínosná zejména pro ochranu mořského života.

Bresso: Strategie je potřebná „teď“

K oběma komisařům se přidala i předsedkyně Výboru regionů Mercedes Bresso, která ve strategii, jež předpokládá širokou spolupráci všech zainteresovaných zemí, vidí jediné řešení, jak se vypořádat s palčivými výzvami (ať už jde například o chemické znečištění či přemnožení ryb), jimž tato oblast čelí.

Účast v takové makroregionální strategii může zároveň představovat způsob, jak více upevňovat spolupráci mezi (možnými) kandidátskými zeměmi na vstup do EU a evropskou sedmadvacítkou, dodala.

„Patřičné zapojení místních úřadů udržuje občany v těsné blízkosti rozšiřovacího procesu a poskytuje jim informace o konkrétních výhodách,“ řekla. Z tohoto důvodu by se nemělo otálet a strategie pro oblast Jaderského a Jónského moře by měla vzniknout „hned“, protože právě nyní se na evropské úrovni rozhoduje o finančních plánech na období po roce 2013.