V Bruselu byly včera podepsány tři nové iniciativy v oblasti politiky soudržnosti

Předseda Evropské komise José Barroso, komisařka pro regionální politiku Danuta Hübner a představitelé čtyř evropských bank včera podepsali tři nové iniciativy, které se zaměřují na podporu politiky hospodářské a sociální soudržnosti.

Souvislosti:

Zaměření podepsaných iniciativ zveřejnila Evropská komise už dříve. K prvnímu představení došlo na setkání ministrů členských států EU v říjnu loňského roku. Podruhé byly iniciativy prezentovány na konferenci „Financování růstu a soudržnosti v rozšířené Evropské unii“ (viz Komise navrhla zvýšit investice na podporu růstu a zaměstnanosti v členských státech a regionech).

Témata:

Cílem tří iniciativ – JASPERS, JEREMIE a JESSICA – je zvýšit investice, podpořit hospodářský růst a vytváření nových pracovních míst v regionech a ve městech Evropské unie. Iniciativy budou spuštěny v nadcházejícím programovacím období 2007 – 2013. Významným přínosem těchto iniciativ je zapojení Evropské investiční banky, Evropského investičního fondu, Evropské banky pro obnovu a rozvoj a Rozvojové banky Rady Evropy do evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Poprvé tak dochází k propojení prostředků z evropských fondů a bankovních půjček a grantů.

Iniciativa JASPERS se zaměřuje na podporu projektů v evropských regionech. Cílem je pomoci členským státům s návrhy a přípravou velkých projektů, na které by měly být finanční prostředky čerpány ze Evropského fondu regionálního rozvoje a Fondu soudržnosti. V rámci programu by mělo působit kolem padesáti odborníků z oblasti technických, ekonomických a finanční analýz. Evropská investiční banka a Evropská banka pro obnovu a rozvoj jsou partnery Komise při realizaci této iniciativy.

Iniciativa JEREMIE je určena na zlepšení přístupu malých a středních podniků k finančním prostředkům. Zejména jim bude umožněn přístup k rizikovému kapitálu, půjčkám, ručení a dalším formám financování. Hlavními partnery Komise jsou Evropská investiční banka a Evropský investiční fond.

Hlavním cílem iniciativy JESSICA je přispět k rozvoji regionů a podpořit udržitelný rozvoj obcí. Záměrem je kombinovat poskytování podpor v rámci programů na rozvoj a obnovu měst nebo sociálního bydlení s bankvoními půjčkami a studiemi odborníků z bank. Společně s Komisí se na této iniciativě podílí Evropská investiční banka a Rozvojová banka Rady Evropy.

Stanoviska:

Evropská komisařka pro regionální politiku Danuta Hübner uvedla: „JASPERS, JEREMIE a JESSICA jsou už velmi dobře známy a vytvořily dynamiku a očekávání pro investice, růst a zaměstnanost v členských státech a regionech, stejně jako mezi sociálními partnery ve všech regionech Evropské unie. Tyto nové iniciativy vytvořily také očekávání a ambice na větší příspěvek a zapojení mezinárodních finančních institucí, evropských bank a obecněji evropského finančního sektoru do financování a implementace nových programů politiky soudržnosti v období 2007 – 2013.

Viceprezident Evropské investiční banky Ivan Pilip pro ČTK uvedl, že „státy či regiony mohou expertů využít, aniž by si pak vzaly úvěr, na druhé straně mají možnost granty z EU účinně propojit s půjčkami“. „Nedokážeme změřit, jaké výhody z toho případně budou. Jsme však veřejná banka, jejímž úkolem je podporovat EU a její priority, mezi něž patří zajisté účinné využití fondů.“