V Brně vyroste špičkové vědecké centrum, schválila jej Evropská komise

zdroj: CreativeCommons.org.

Evropský komisař pro regionální politiku Johannes Hahn včera (1. června) svým podpisem stvrdil příjem dotace ve výši 5,2 miliardy korun na centrum vědecké excelence CEITEC (Středoevropský technologický institut), které by do roku 2014 mělo vyrůst v Brně. Budou se zde provádět výzkumy v oblasti biomedicíny a pokročilých materiálech a technologiích.

Univerzitní kampus Bohunice a areál Pod Paláckého vrchem jsou místa, kde do tří let bude stát moderní vědecké centrum CEITEC, jež připraví zázemí špičkovým vědcům a odborníkům z tuzemska i zahraničí. Včera o tom svým podpisem rozhodl eurokomisař pro regionální politiku Johannes Hahn, který projektu přisoudil dotaci ve výši 5,2 miliardy korun. Peníze na stavbu centra poputují z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpl). 

„Schválení projektu Evropskou komisí je úspěšným završením několik let trvajícího úsilí mnoha lidí, kteří se na jeho přípravě podíleli. Do přípravy projektu jsme investovali mnoho energie, času a finančních prostředků. O to větší máme radost z výsledku, který dokazuje, že jsme učinili krok správným směrem,“ neskrýval svou radost Petr Fiala, rektor brněnské Masarykovy univerzity, která společně s Vysokým učením technickým v Brně a dalšími brněnskými univerzitami a výzkumnými institucemi projekt předkládala. 

CEITEC je druhým největším projektem zmiňovaného OP, který navázal na úspěch dalšího ze šestice tzv. velkých projektů OP VaVpl – superlaseru ELI za 6,7 miliard korun. Ten byl schválen již 20. dubna. 

„CEITEC patří stejně jako projekt superlaseru do elitní skupiny velkých projektů center excelence z OP VaVpI a jejich podpora je pro nás prioritou,“ řekl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš, jehož rezort vykonává funkci řídícího orgánu programu. „Osobně zde vidím efekt sněhové koule, kdy kvalitní projekty na sebe nabalují další, a celý program tak nabírá tempo, aby se mohl zařadit mezi úspěšné operační programy v České republice,“ dodal. 

Vědecké centrum bude vybaveno nejmodernějšími laboratořemi o celkové rozloze 25 tisíc m2 a přístroji, jež bude ke své práci využívat na 600 vědců nejen z České republiky.

Vědci zde budou zkoumat lidské i zvířecí molekuly a buňky a stejně tak objekty neživé přírody. Počítá se s tím, že v budoucnosti budou v Brně vznikat například mikroskopičtí roboti, rychlejší vysokokapacitní paměťová zařízení nebo samočisticí nátěry. 

Do výzkumných projektů centra by se mělo zapojit až 1.200 studentů. 

Přínos i pro regiony

Kromě posílení české vědy ve světě a nabídky nových pracovních míst je výstavba centra ceněna i za přínos pro regionální rozvoj.  

„CEITEC zajistí nejenom zázemí srovnatelné se světovou špičkou, ale i vědecké kapacity pro rozšíření současných výzkumných týmů. Do budoucna je CEITEC investicí pro celý Jihomoravský kraj a město Brno. Očekáváme, že celý region významně posune z hlediska ekonomického růstu a jeho prestiže v zahraničí,“ domnívá se Karel Rais, rektor Vysokého učení technického v Brně. 

Podle prvního náměstka ministra školství Jakuba Hodináře se v tomto roce očekává schválení ještě dalších čtyř velkých projektů. Společně s brněnským excelentním vědeckým centrem a superlaserem ELI se bude jednat o celkovou částku 21 miliard korun. 

„Nastavili jsme podmínky tak, abychom úspěšně vyčerpali celý objem peněz, které máme v OP VaVpl na podporu vědy a výzkumu připravené a naše očekávání přínosu těchto projektů jsou maximální,“ uzavřel Hodinář.