Ústecký a Karlovarský kraj dnes jedná o úhradě korekce v ROP Severozápad

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Grant Cochrane.

Zastupitelé Ústeckého a Karlovarského kraje mají dnes (19. srpna) na stole důležité rozhodnutí. Na programu jednání je totiž další osud ROP Severozápad, kterému Evropská komise za chyby vyměřila korekce ve výši 2,5 miliard korun. Pokud kraje schválí státní půjčku a uhrazení pokuty ze svého rozpočtu, program by mohl do roku 2015 přerozdělit zbývajících necelých 14 miliard korun.

Žadatelé o dotace z Regionálního operačního programu Severozápad (ROP SZ) budou dnešní jednání zastupitelů Ústeckého a Karlovarského kraje sledovat s velkým očekáváním. Ve hře je totiž další osud programu, který byl v minulosti pozastaven a navíc musí za chyby uhradit Evropské komisi korekci v hodnotě kolem 2,5 miliardy korun (více EurActiv 22.3.2013). 

Pokud zastupitelé zmiňovaných krajů vysloví souhlas s řešením, které aktuálně leží na stole, program by mohl být opětovně spuštěn a do roku 2015 mezi příjemce přerozdělit zbývajících necelých 14 miliard korun.  

Podle předsedy Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Petra Navrátila (ČSSD) by se vyhlašování výzev k předkládání projektů mohlo rozběhnout již v září. Žadatelé se budou moci ucházet o podporu projektů v oblasti revitalizace a regenerace středních a malých měst, investic do fyzické infrastruktury, rozvoje dopravní obslužnosti regionu či zlepšování kvality a nabídky a ubytovacích a stravovacích zařízení. 

„Je potřeba připomenout, že čím víc projektových záměrů se nám podaří shromáždit, tím větší je šance, že nedojde k přesunům prostředků z Regionálního operačního programu Severozápad do jiných operačních programů a peníze získají žadatelé z Ústeckého a Karlovarského kraje,“ uvedl Navrátil. 

„V letošním roce musíme vyčerpat 7,5 miliardy korun a očekáváme, že to dokážeme stihnout,“ řekl také Českému rozhlasu Navrátil. Příští rok už ale z pohledu pravidla n+3/n+2 vidí o poznání složitěji. „V příštím roce musíme vyčerpat 3 miliardy, což je trošku problematičtější, protože nemáme dostatečné množství zazávazkovaných projektů, a tam se může stát, že o nějaké peníze přijdeme“.  

V poslední roce, tedy v roce 2015, musí ROP SZ přerozdělit další 3 miliardy korun. „Tam už jsme si celkem pevně jisti, že to dokážeme vyčerpat,“ dodal Navrátil. 

Podle informací Ministerstva financí má Ústecký kraj a Karlovarský kraj společně uhradit ze svého rozpočtu částku kolem 906 milionů korun (Ústecký kraj 597,6 milionů korun a Karlovarský kraj 307,8 milionů korun). Rezort oběma krajům navíc nabídl bezúročnou návratnou finanční výpomoc s dobou splatnosti do roku 2020.  

Zbývající část finanční korekce ve výši 1,16 miliard korun pak doplatí stát (z účtu Národního fondu Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj).