ČTK: Magistrát hl. m. Prahy využil všechny prostředky z evropských fondů na rok 2004

Ředitelka odboru zahraničních vztahů a fondů EU na pražském magistrátu Patricia Tiso Ferulíková včera podle informací ČTK uvedla, že Praha vyčerpala všechny finanční prostředky, které jí byly na rok 2004 přiděleny.

Podle Ferulíkové byl Magistrát hlavního města Prahy úspěšný ve využití finančních prostředků z evropských fondů na rok 2004. Dokonce bylo zahájeno čerpání peněz, které byly magistrátu přiděleny na podporu projektů v loňském roce. Ředitelka odboru zahraničních vztahů a fondů EU zdůraznila, že prostředky, které se nepodařilo v oblasti podpory zaměstnanosti za rok 2004 vyčerpat, měla na starosti Správa služeb zaměstnanosti ministerstva práce a sociálních věcí, nikoli pražský magistrát.

V důsledku nedostatečného čerpání tak propadlo kolem 6,3 milionu korun. Podle informací ČTK Markéta Reedová, náměstkyně primátora, v této souvislosti dodala, že stanovit jako jednu z priorit podpory oblast nezaměstnanosti v regionu, kde je nezaměstnanost nízká, nebylo zrovna nejvhodnější.

V současném programovacím období hlavní město Praha čerpalo finanční prostředky prostřednictvím dvou programových dokumentů. Hlavním cílem Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha bylo odstranění nejvážnějších slabých stránek a rozvojových bariér hlavního města Prahy. Důraz byl kladen na zkvalitnění městského prostředí a rozvoj potenciálu města. Program neopomíjel ani ekologické otázky. V jeho rámci mohly být podporovány i takové aktivity, které měly zabránit tomu, aby případné povodně neměly pro město tak katastrofální důsledky jako v roce 2002.

V rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu soudržnosti Praha bylo možné financovat aktivní politiku zaměstnanosti, zvyšování kvalifikace, začlenění sociálně izolovaných skupin obyvatelstva či prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce. Finanční podporu bylo možné využít také na rozvoj celoživotního vzdělávání, zlepšování podmínek pro rozvoj podnikání a na oblast výzkumu a vývoje a rozvoj cestovního ruchu.