Tempo čerpání evropských dotací se zrychluje

Nejnovější statistiky Ministerstva pro místní rozvoj, které je zodpovědné za koordinaci čerpání peněz z evropských strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, ukazují, že se proplácení projektů v posledních měsících výrazně zrychlilo. Pouze za měsíc září úřady příjemcům proplatily projekty za 13,6 miliard korun, což je o téměř 50 % více než v předchozím měsíci.

Vláda premiéra Jana Fischera považuje čerpání evropských dotací za jednu ze slabin fungování české státní správy a to i navzdory nejnovějším datům, podle nichž se za působení jeho kabinetu tempo schvalování žádostí a proplácení realizovaných projektů zrychlilo.

Česká republika má v letech 2007-2013 nárok na 26,7 miliard eur. To odpovídá zhruba 700 miliardám korun, přestože skutečná výše dotací závisí na vývoji kurzu koruny.

Zdejší systém čerpání evropských peněz je mimořádně složitý. Tvoří jej 26 operačních programů (v jiných členských zemích je to výrazně méně, například sousední Slovensko využívá 13 operačních programů), přičemž za řízení většiny těchto programů je odpovědný jiný orgán – nejčastěji jsou to ministerstva (v případě tématických programů) nebo tzv. regionální rady soudržnosti (v případě regionálních operačních programů). Čerpání dotací koordinuje a zastřešuje Ministerstvo pro místní rozvoj.

Komplikovaná architektura dělala České republice při vyjednávání s Evropskou komisí problémy již před startem současného programovacího období 2007-2013 a svým dílem přispěla také k nedávným potížím s fungováním monitorovacího systému, který byl původně navržen na mnohem jednodušší systém čerpání v letech 2004-2006.

Za vyhodnocování přijatých žádostí a schvalování dotací (které se realizátorům projektů proplácejí až zpětně) jsou zodpovědné řídící orgány jednotlivých operačních programů a rychlost čerpání se tak liší program od programu v závislosti na jejich administrativní kapacitě. Ale i přesto, že některé operační programy jsou schopné projekty vyhodnotit a proplatit rychleji než jiné, obecně rychlost čerpání podle odborníků brzdí složitá pravidla. Ta sice z větší části pocházejí přímo z EU, ale české orgány k nim dodávají své vlastní podmínky a administrativa je tak náročnější, než by jinak musela být.

Způsob čerpání dotací z evropských fondů by ale vláda i s ohledem na hospodářskou krizi ráda zlepšila a kabinet Jana Fischera tento bod také zařadil mezi své priority do voleb na jaře 2010.

Na určité zrychlení při vyhodnocování a proplácení projektů poukazují nejnovější čísla, které ve čtvrtek zveřejnilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Zatímco počátkem května úřady příjemcům proplatily podporu ve výši 8,2 miliard korun, začátkem října je to již 42 miliard a úřady již navíc rozhodly o proplacení dalších 44,5 miliard. Česká republika tak podle MMR nebude mít s největší pravděpodobností problém vyčerpat celou částku 90,6 miliard korun, kterou k dispozici na rok 2007 (peníze na daný rok členské země čerpají zpětně, maximálně po dobu tří let; proto se také údaje vztahují k tomuto roku).