Stěžejní dokument pro čerpání z fondů EU byl odeslán do Bruselu

Zdroj: www.flickr.com; autor: nerdcoregirl.

Dohoda o partnerství, tedy klíčový dokument pro čerpání evropských fondů v období 2014-2020, byla dnes (18. dubna) odeslána do Evropské komisi do Bruselu. Komise má nyní tři měsíce na její posouzení a schválení. Členské státy EU měly dokument odevzdat do 22. dubna.

Česká republika odeslala do Bruselu stěžejní dokument, který je nutný pro čerpání evropských prostředků v období 2014-2020. Tzv. Dohodu o partnerství mezi sebou vyjednávají členské státy s Evropskou komisí. Nejzazší termín pro její odeslání byl 22. dubna. 

„Teď je na Evropské komisi, jak strategii posoudí a zda jsme splnili všechny podmínky, které jsou s dohodou spojeny,“ uvedl k tomu náměstek ministryně pro místní rozvoj pro Národní orgán pro koordinaci Daniel Braun

Česko začalo na strategickém dokumentu pracovat již v roce 2010. V srpnu roku 2011 schválila vláda Petra Nečase národní priority, na které by se měla země pomocí evropských prostředků soustředit. Priority byly následně rozpracovány do jednotlivých operačních programů. 

Neformální dialogy se zástupci Evropské komise začaly ještě v minulém roce a obě strany si při nich vyjasňovaly své připomínky. Komisi se v minulosti například nelíbilo, že strategie využívání evropských prostředků není dostatečně propojena s doporučeními, které země dostala na jaře loňského roku od Evropské rady.

Mezi připomínkami nechyběl ani zákon o státní službě, který Česká republika dosud neuvedla v platnost, vyřešení otázek v posuzování vlivu na životní prostředí či regulace vodohospodářského sektoru.

Na posouzení dokumentu má Evropská komise tři měsíce. Pokud nebude mít dalších připomínek, očekává se, že ke schválení dojde na přelomu letošního léta a podzimu.

Tři měsíce od odevzdání dokumentu mají členské státy na dokončení a odeslání návrhu operačních programů.

V případě České republiky návrh počítá s nižším počtem operačních programů, než na který jsme byli zvyklí v současném sedmiletém období. 

Autor: Lucie Bednárová.