STEM: Internet je nejvíce využíván jako zdroj informací o možnostech čerpání z fondů EU

Podle průzkumu agentury STEM 93% zástupců státní správy a samosprávy uvedlo, že hlavním zdrojem informací o různých možnostech čerpání finančních prostředků z evropských fondů je internet.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) zveřejnilo další část výsledků druhé výzkumné akce, který pro MMR zpracovala agentura STEM. Průzkum v rámci druhé výzkumné akce probíhal formou osobních rozhovorů se starosty, místostarosty, radními, řediteli odborů zabývající se čerpáním peněz z evropských fondů ve dnech 26. října–7. listopadu 2007. Celkem se ho zúčastnilo 366 představitelů státní správy a samosprávy v celé České republice.

Na otázku z jakých zdrojů, představitelé státní a samosprávy čerpali a čerpají informace o jednotlivých operačních programech financovaných ze strukturálních fondů, 93% respondentů uvedlo internet, 89% noviny a časopisy a 80% nejrůznější přednášky a školení, brožury, letáky, televizi, kolegy a známé. Nejméně informací dotázání získali z rozhlasu (tento zdroj uvedla jen polovina respondentů).

Internetové stránky ministerstev, která jsou řídícími orgány jednotlivých operačních programů, označilo 61% respondentů za nejdůležitější zdroj informací. S velkým odstupem jsou pak uvedeny pravidelné informace, které zveřejňují např. krajské úřady (13% respondentů je uvedlo jako první zdroj informací, 29% pak jako druhý), následují brožury (12% jako první zdroj, 23% jako druhý zdroj informací), specializovaný časopis MMR (9% jako první zdroj, 22% jako druhý). Mezi 2–5% respondentů považuje informace v televizních instruktážních pořadech a v přílohách deníků za rozhodující pro jejich šíření směrem k žadatelům o dotace z evropských fondů.

Podle zástupců státní správy a samosprávy by měly být realizovány především kvalitní projekty. To se domnívá 66% respondentů, naopak 34% uvedlo, že za účelem vyčerpání všech finančních prostředků by se mohly realizovat i projekty „nedomyšlené a improvizované“.

Ovšem 58% dotázaných uvedlo, že problémem pro žadatele mohou být přísná pravidla pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, která je mohou odradit od podání projektové žádosti. Tento názor sdílí zejména zástupci obcí a menších měst.