Slovenská vláda schválila 11 operačních programů pro léta 2007 – 2013

Na včerejším mimořádném zasedání se členové slovenské vlády dohodli, že v nadcházejícím programovacím období 2007 – 2013 bude Slovensko čerpat finanční prostředky z evropských fondů prostřednictvím jedenácti operačních programů.

Souvislosti:

Hlavním bodem programu nedělního mimořádného zasedání slovenské vlády bylo čerpání finančních prostředků z fondů EU v letech 2007 – 2013. Předchozí Dzurindova vláda navrhovala pro využívání evropských peněz deset operačních programů. Kabinet Roberta Fica nejdříve zvažoval redukci operačních programů na osm, nakonec ale došlo k jejich zvýšení na jedenáct. Celková alokace pro Slovenskou republiku činí kolem 11 miliard eur (kolem 410 miliard Sk). Hlavním orgánem zodpovědným za řízení prostředků ze strukturálních fondů je Ministerstvo výstavby a regionálního rozvoje.

Témata:

Na jednání vlády předložili ministři hospodářství, financí a zdravotnictví návrhy, aby v gesci těchto tří ministerstvech vznikl jeden operační program. Ministr hospodářství Ľubomír Jahnátek požadoval, aby na nový operační program nazvaný Konkurenceschopnost a hospodářský růst prostřednictvím inovací byla vyčleněna částka téměř jedné miliardy eur. Část finančních prostředků by se uvolnilo z operačního programu Výzkum, vývoj a inovace (v gesci Ministerstva školství) a zbytek z Regionálního operačního programu. Nakonec vláda schválila na tento operační program 772 milionů eur.

Ministr financí Ján Počiatek požadoval vyjmutí informační společnosti z operačního programu Doprava a vytvoření samostatného programu, který disponoval částkou 800 milionů eur. Členové vlády se rozhodli tento návrh přijmout a na operační program Informační společnost vyčlenili téměř jednu miliardu eur.

Třetím operačním programem, který se podařilo ministrovi zdravotnictví Ivanovi Valentovičovi prosadit, je program Zdravotnictví. V jeho rámci bude rozděleno 250 milionů eur. Prostředky byly opět převedeny z Regionálního operačního programu. Cílem tohoto programu je zejména „restrukturalizace služeb, zvyšování informovanosti, bezpečnosti a ochrany pacienta ve zdravotnickém systému.

Další kroky:

Schválení finančních alokací na jednotlivé operační programy bylo důležitou podmínkou pro jednání o rozpočtu, která proběhnou v tuto středu. Nové schéma operačních programů bude také předloženo Evropské komisi ke schválení.