Rýsuje se počet operačních programů: bude jich šest

zdroj: WikimediaCommons.org; autor: Andrejj.

Prostředky z fondů EU budou do Česka v příštím programovém období (2014-2020) proudit prostřednictvím šesti operačních programů, řekl včera (17. června) v České televizi ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský. Vláda by podle jeho slov měla definitivní podobu implementační struktury evropských fondů v České republice schválit v polovině července.

Zatímco v současném programovém období (2007-2013) má Česká republika celkem 26 operačních programů, v období 2014+ jejich počet klesne. Podle ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského (LIDEM) budou Češi v příští „sedmiletce“ čerpat prostředky z fondů EU prostřednictvím šesti operačních programů. 

Jankovský v nedělních Otázkách Václava Moravce (OVM) v České televizi prozradil, že vláda Petra Nečase má v současné době na stole dokument, jenž počítá se zavedením jednoho operačního programu při ministerstvu práce a sociálních věcí, který bude zahrnovat projekty z oblasti vzdělávání a zaměstnanosti. 

Druhý operační program by měl vzniknout pro podporu oblasti podnikání a inovací a bude jej spravovat ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Do třetího operačního programu budou podle Jankovského spadat projekty podporující vznik či dostavbu dopravní infrastruktury. Má jej řídit rezort dopravy. 

„Doprava je totiž to, co nám pořád chybí. Těžko se podaří rozvinout třeba cestovní ruch nebo podnikání v oblastech, kam nevede dálnice nebo tu je špatné železniční spojení,“ vysvětlil ministr.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které v České republice hraje roli koordinátora čerpání evropských prostředků, také počítá s jedním samostatným programem pro Hlavní město Prahu a Operačním programem Technická pomoc, který má stejně jako v současnosti plnit úlohu podpůrného programu, a rovněž s jedním společným programem pro regiony. 

Větší nerovnováha mezi regiony? 

O tom, že vznikne společný regionální operační program (SROP), se šeptá již dlouho. Avšak otevřeně se o tom začalo hovořit až v posledních týdnech.  

„Já dlouhodobě říkám, že počet operačních programů, který tu máme dnes, je nesmyslně vysoký. Programy se obtížně administrují, každý musí mít vlastní administrativní kapacitu. Pokud dojde k nějakému personálním zemětřesení, znamená to ohrožení,“ uvedl na nedávné tiskové konferenci k čerpání prostředků z evropských fondů v ČR ministr Jankovský.  

Jedním z hlavních důvodů, proč se MMR rozhodlo přikročit k vytvoření společného regionálního programu, je tak podle Jankovského vyjádření ve včerejších OVM právě jejich nejednotná kontrola a metodika.  

Dalším důvodem je podle ministra také zjištění, že tu „nefunguje meziregionální prvek“. Jinými slovy, že na hranici mezi jednotlivými regiony soudržnosti (NUTS II) jsou patrná místa, na nichž nikdy nebyl realizován žádný projekt hrazený z evropských fondů. Naopak prostředky, které do Česka přicházejí z EU, mají tendenci spíše podporovat projekty v blízkosti větších měst či center.  

Jankovský poukazuje na to, že tak paradoxně dochází k tomu, že „nerovnováha mezi jednotlivými regiony se může ještě zvyšovat“. A to jde proti základním principům kohezní politiky EU, která si jako primární cíl stanovuje srovnávat rozdíly v životní a hospodářské úrovni mezi chudými a bohatými regiony, tvrdí ministr. 

Se zrušením ROPů mají ale velký problém zejména kraje. Jejich argumenty se opírají především o tvrzení, že jsou ve srovnání s celostátně spravovanými programy úspěšnější v čerpání evropských prostředků a mnohem lépe se vyznají v potřebách jednotlivých regionů (EurActiv 6.4.2012). 

„Administrativní kapacity, které v současné době působí v regionálních operačních programech, by zůstaly zachovány,“ nechal se ale slyšet ministr Jankovský. „Není pravda, že bychom chtěli jeden program stáhnout do Prahy na ústředí a odtud rozdělovat prostředky. Toto všechno zůstane v regionech,“ dodal. 

Škatulata, hýbejte se? 

Vláda by definitivní podobu implementační struktury měla schválit v polovině července. Podle ministra je ale počet operačních programů konečný a neočekávají se žádné změny. O čem se prý ale stále ještě jedná, je případné přeskupení jednotlivých oblastí. 

Například se může stát, že oblast „vzdělávání“ bude tvořit samostatný operační program a zároveň do něj budou spadat i projekty na podporu výzkumu či inovací. Naopak podnikání by se podle ministra mohlo začlenit do programu věnovanému podpoře infrastruktury. 

„Plán určitě nebude rozmělněn, počet programů by zůstal, ale bylo by to jinak přeskupené,“ prohlásil Jankovský.