ROPu Severozápad hrozí úplné zrušení a vrácení dotací

zdroj: FreeDigitalPhotos.net.

Pokud se potvrdí, že předběžné výsledky auditní kontroly u několika vybraných projektů podpořených z Regionálního operačního programu Severozápad jsou správné, operačnímu programu hrozí v krajním případě úplné zrušení. EurActivu to potvrdilo tiskové oddělení úřadu, který má na starosti přerozdělování prostředků z fondů EU v Ústeckém a Karlovarském kraji.

„Ano, v krajním případě skutečně hrozí, že dojde k úplnému uzavření celého programu a nutnosti vrácení dotací,“ sdělila EurActivu tisková mluvčí Úřadu Regionální rady soudržnosti Severozápad Marcela Klíchová

Úřad má totiž k dispozici předběžné výsledky auditní kontroly, kterou si v souvislosti s dotačními problémy v loňském roce vyžádala Evropská komise.  

Kvůli obvinění z korupce, kterému čelí bývalé vedení úřadu v čele s ředitelem Petrem Kušnierzem, byla pozastavena certifikace, tj. proplácení peněz českým orgánům Evropskou komisí. Schválené projekty, které se zaměřují například na regeneraci a rozvoj měst a oživení venkovských oblastí nebo na zlepšení dopravního a hospodářského napojení regionu na sousední regiony, jsou nyní propláceny ze státního rozpočtu. 

V současném programovém období (2007-2013) je v Regionálním operačním programu Severozápad (ROP Severozápad) k dispozici až 19,5 miliardy korun, což představuje přibližně 2,79 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. 

Podle aktuální monitorovací zprávy, kterou pravidelně připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, jež plní roli koordinátora čerpání evropských prostředků, bylo z tohoto programu na začátku dubna proplaceno 10,9 miliard korun, což činí 48,8 % z celkové alokace. Certifikovány byly výdaje ve výši 5,5 miliard korun (24,6 % z celkové alokace). 

Nyní budeme čekat 

Audit, který si vyžádala Evropská komise, zkoumal 35 namátkově vybraných projektů, které byly v minulosti proplaceny z balíku peněz určených pro ROP Severozápad. Auditní kontrolu, která se nyní nachází v závěrečné fázi (není tedy ještě úplně ukončena), provádí společnost Deloitte Advisory.  

S výsledky a se způsobem provedení kontroly ale Úřad Regionální rady soudržnosti Severozápad nesouhlasí. Podle jeho tiskové mluvčí Marcely Klíchové jej prý lze označit za „neobjektivní a neprofesionální“. 

Jako příklad Klíchová uvedla, že auditoři mnohdy poukazovali na pochybení u příjemců dotací, které už ale byly úřadem v minulosti zjištěny a vyřešeny. 

Úřad si proto na audit stěžoval u Ministerstva financí, který jej zadalo. „Nyní budeme čekat, zda ministerstvo vyslechne naše připomínky a zapracuje je do zprávy, kterou bude posílat Evropské komisi,“ řekla Klíchová. 

Jednání zástupců ROPu Severozápad s rezortem financí jsou naplánována na příští týden.

Společnost Deloitte Advisory se k výsledkům auditu odmítla vyjádřit s tím, že je vázána mlčenlivostí.