ROP Severozápad: Pokuty za chybné projekty jsou součástí plošné korekce

Ilustrační foto: Přestavba a dobudování Lázeňského centra Agricola v Jáchymově; zdroj: ROP Severozápad.

Další pokuty, které má Regionální operační program Severozápad uhradit za objevené chyby v konkrétních projektech, je součástí plošné korekce. Tu ROPu již v minulosti vyměřila Evropská komise. EurActivu to potvrdil Petr Navrátil, náměstek hejtmana Karlovarského kraje a předseda Regionální rady.

„Nejedná se o novou finanční korekci, ale o případ, který se řeší od konce loňského roku,“ sdělil EurActivu Petr Navrátil, náměstek hejtmana Karlovarského kraje a předseda Regionální rady regionu soudržnosti ROP Severozápad.

Minulý týden se totiž v českých médiích, včetně EurActivu, objevily informace o tom, že pokuta, kterou má Karlovarský kraj společně s Ústeckým krajem uhradit, bude vyšší, než se očekávalo. Důvodem jsou zjištěná pochybení v konkrétních projektech (více EurActiv 23.8.2013). Kraje o tom v neoficiálním dopise informovala Evropská komise.

„Jedná se o posouzení projektů z října 2012. Hodnocení ze strany Evropské komise Karlovarský kraj připomínkoval a na základě těchto připomínek došlo k úpravě výše finančních oprav, o nichž nás nyní OLAF dopisem informoval,“ uvedla Jana Pavlíková, tisková mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kraje.

„Nejedná se tedy o žádnou další korekci, ale o pokračování záležitosti z podzimu 2012, suma již byla zahrnuta do plošné korekce vyměřené v programu ROP Severozápad,“ přidala vysvětlení.

Korekce, které má ROP Severozápad uhradit, je tvořen dvěma částmi. Na první z nich se vztahuje nedávná dohoda s rezortem financí, v jejímž rámci uhradí Ústecký kraj 598 milionů korun a Karlovarský kraj 308 milionů korun. Oba kraje mohou navíc využít bezúročné návratné finanční výpomoci ministerstva financí. O přesné podobě splátkového kalendáře se nyní jedná. Zbývající část více než 2 miliardové korekce zaplatí stát (1,046 miliard korun).  

Druhou část korekce pak tvoří individuální korekce na projekty jednotlivých žadatelů, tedy i krajů. „Předpokládáme, že částka se bude v případě Karlovarského kraje pohybovat v rozmezí 160-250 milionů korun,“ uvedla Pavlíková.

Podle Navrátila se ale jedná pouze o začátek celého procesu. „Nejprve se musí přesně spočítat částky a následně Úřad regionální rady pošle platební příkaz příjemci, v tomto případě Karlovarskému kraji, a tady je možnost odvolání,“ řekl EurActivu.

„Vzhledem k tomu, že některé projekty již byly kontrolovány ÚOHS a nenašla se žádná pochybení, máme vysokou míru pravděpodobnosti, že částky, které nakonec budou vymoženy, nebudou tak vysoké, jak Evropská komise požaduje,“ dodal.

S pokutou počítáme

Se zaplacením pokuty v individuálních projektech počítá i Ústecký kraj. Podle mluvčí kraje Magdaleny Hanáčkové pokuta vychází z rok starého auditu krajských projektů společnosti Deloitte zadaného ministerstvem financí. 

„O možnosti, že Ústecký kraj zaplatí nějaké pokuty, byli informováni všichni zastupitelé, když rozhodovali o dotaci pro ROP Severozápad na uhrazení korekce. Tato možnost byla zohledněna v nárocích na rozpočet,“ řekla mluvčí.

„Závěry z auditu Deloitte Ústecký kraj rozporoval a je připraven i nadále pracovat na minimalizaci finančních nároků, případně neoprávněné pokuty řešit soudní cestou. Naše výběrová řízení na silnice posuzoval ÚOHS nebo policie, nikde neshledali žádná pochybení," dodala Hanáčková.