Regiony se perou za zachování regionálních operačních programů

zdroj: WikimediaCommons.org; autor: Andrejj.

Představitelé regionů vystoupili proti uvažovanému sloučení sedmera regionálních operačních programů (ROPů), které v České republice fungují v současném programovém období (2007-2013), do jednoho společného regionální programu (SROP). Jejich výhodou před centrálně řízenými programy je prý fakt, že zvládají lépe čerpat evropské prostředky a dokonaleji se vyznají v potřebách jednotlivých krajů.

V současném programovém období 2007-2013 se evropské prostředky v České republice přerozdělují prostřednictvím soustavy celkem 26 operačních programů.  

Všechny české regiony s výjimkou hlavního města Prahy mají podle pravidel evropské regionální politiky nárok na podporu v rámci tzv. Cíle 1 (Konvergence). Obecně ji mohou získat regiony, jejichž HDP je nižší než 75 % průměru EU. Konkrétně v případě České republiky jsou takto poskytovány dotace ze sedmi regionálních operačních programů (řízených regionálními radami soudržnosti) a osmi tématických (řízených sektorovými ministerstvy).  

Vzhledem k tomu, že se pomalu, ale jistě blíží konec současného sedmiletého programového období, na evropské, ale i národní úrovni vrcholí přípravy na období budoucí (2014-2020). Česká republika není v tomto ohledu výjimkou.  

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které vystupuje jako zastřešující orgán pro práci s evropskými strukturálními fondy (Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond) a Fondem soudržnosti, má v průběhu dubna předložit vládě návrh budoucí implementační struktury – tedy přehled operačních programů. 

Jak rezort již několikrát potvrdil, operační programy se postupně rodí z pětice národních rozvojových priorit, jež vláda schválila koncem loňského léta (EurActiv 1.9.2011) a které byly následně rozpracovány do několika tématických okruhů. 

Zkracovat se bude 

Vzhledem k tomu, že omezení jejich počtu je jedním z cílů, které od začátku svého působení v úřadu ministra pro místní rozvoj prosazuje Kamil Jankovský (VV), zůstává pořád otazníkem, o které programy se bude jednat (EurActiv 20.3.2011). 

Komentátoři se shodují, že nejvíce ohrožené jsou právě regionální operační programy. Spekuluje se o tom, že na pořadu dne je jejich sloučení do jediného společného regionálního operačního programu (SROP), který tu existoval ve zkráceném programovém období po vstupu České republiky do EU. 

A že tyto spekulace nejsou zřejmě úplně liché, potvrzuje i středeční tisková konference dvojice ředitelů Úřadů regionálních rad Zdeňka Semoráda (Severovýchod) a Artura Zatloukala (Jihovýchod) v Brně. Na ní zazněly argumenty, proč ROPy zachovat i po roce 2013. 

Lépe čerpají a soustředí se na konkrétní problémy 

Nejhlavnějším z nich je tvrzení, že ROPům se daří čerpat evropské prostředky mnohem úspěšněji než tématickým operačním programům. Ze statistiky, kterou rezort pro místní rozvoj zveřejňuje každý měsíc, vyplývá, že regionální programy v minulém měsíci obsadily osm prvních míst z celkových sedmnácti. Nejlépe se v tomto ohledu dařilo jižní Moravě a Vysočině. 

Podle Semoráda by tak mělo smysl, aby se z centralizovaných programů financovaly například stavby dálnic či železnic nebo projekty v oblasti vědy a výzkumu. Ostatní otázky, včetně například životního prostředí, by měly mít na starosti regiony, kam by podle jeho slov měla proudit celá polovina celkové národní alokace (více než dnes). 

Více byrokracie 

„Sloučení regionálních operačních programů do jednoho, jak to navrhuje vláda, by také  znamenalo komplikaci pro samotné žadatele v tom smyslu, že bude rozhodovat Praha, nikoliv region samotný. Prodlouží se čekací lhůty pro schválení a proplacení projektu,“ přidává další argument Semorád. 

„Naši lidé znají dobře projekty, před hodnocením projektu jezdí na místo, což by na centrální úrovni nešlo,“ dodává jeho kolega Zatloukal. Centralizovaná administrace tak s sebou podle něj přinese pouze „chaos“. 

Pro zachování soustavy ROPů i v období 2012+ hovoří podle zástupců regionů také fakt, že vyspělé západní země EU přerozdělují evropské prostředky rovněž prostřednictvím regionů. Pokud by je Česko skutečně zrušilo, vydalo by se cestou Řecka, říkají. 

V EU najdeme celkem 171 regionálních operačních programů – z toho je 13 multiregionálních a 60 národních.