Region Západní Švédsko svým městům pomáhá k evropským dotacím

Západní Švédsko nalezlo model, jak regionální a místní samosprávy přimět k využívání evropských fondů způsobem, který by vycházel z jejich dlouhodobých priorit rozvoje. Jeho tvůrci jej považují za „jedinečný“ a věří, že se jejich příkladem inspirují i ostatní evropské regiony.

Poradenská služba, jejíž plný název je Služba pro analýzu projektů EU Západního Švédska (WEPA), se snaží vycházet z politických vizí jednotlivých měst a regionů.

Její přístup se liší od obvyklé praxe konzultantů v oblasti EU fondů, kteří potenciální žadatele zpravidla nasměrují na dotace, které se momentálně nabízejí. Poradci z WEPA se spíše snaží od zastupitelů zjistit, jaké má jejich radnice či regionální samospráva rozvojové priority, a na základě těchto informací poté hledají vhodné zdroje financování.

„Západní Švédsko“ není samostatným regionem, ale sdružením, které se skládá ze tří švédských regionů – Hallandu, Värmlandu a Västra Götalandu a 71 měst. Vzniklo v roce 1992 a o rok později si jako jedno z prvních švédských regionálních sdružení založilo v Bruselu stálé zastoupení, které prosazuje jeho zájmy v EU.

Oficiální posláním sdružení je poskytovat služby svým regionům a městům a „podporovat jejich rozvoj (…) využíváním možností, které poskytuje členství v Evropské unii“.

Vycházíme z politické vize

Předseda Západního Švédska Kjell Peterson EurActivu vysvětlil, že podobně jako ostatní bruselská regionální zastoupení, má i jeho sdružení rozsáhlé zkušenosti s předáváním informací o dění v EU domů. A stejně jako ostatní svým regionům pomáhá rozvíjet jejich projektové myšlenky.

Od ostatních se ale liší v jednom aspektu. Zatímco ve většině členských zemí EU s návrhy projektů přicházejí jednotliví úředníci nebo specializovaná oddělení regionálních a místních zastupitelstev, v případě WEPA návrhy „staví přímo na politických vizích samospráv“, říká Peterson.

WEPA v praxi

Proces přípravy konkrétního projektu má několik fází. První, přípravná fáze, začíná celodenním setkáním, na němž se poradci sdružení Západní Švédsko sejdou s volenými zastupiteli a úředníky příslušných samospráv a spolu s nimi analyzují na základě jejich politických priorit možnosti financování.

Také druhé setkání, na nějž přijdou poradci s konkrétními doporučeními a zastupitelé na něm navrhnou další postup, trvá celý den. Poslední fázi představuje příprava projektové žádosti, během níž poradci samosprávám poskytují potřebnou podporu.

Za příklad dobré spolupráce označují zástupci sdružení případ města Arvika. Jeho zastupitelé byli vůbec prvními, kdo služby WEPA využil. Úvodního dvoudenního setkání se tehdy zúčastnilo zhruba 30 místních zastupitelů a úředníků. Na jeho závěr poradci městu doporučili 25 oblastí, s jejichž rozvojem by mu evropské fondy mohly pomoci. Tyto oblasti byly podrobeny další analýze, stanovení užších priorit a město nakonec uspělo s třemi projekty v celkové hodnotě 260.000 eur.

V jednom z projektů šlo například o pomoc starším lidem, kteří se díky životním okolnostem ocitli v izolaci. Pomocí nových technologií se projekt snaží jejich situaci zlepšit.

Město Arvika a podpora, které se mu ze strany sdružení WEPA dostalo, si doma ve Švédsku vysloužily značnou pozornost médií, říkají s očividnou hrdostí členové sdružení a dodávají, že „o výsledcích modelu informoval i švédský rozhlas a několik regionálních deníků“.

Kde místní zastupitelé nestačí

WEPA je potřeba, říká Peterson, protože v řadě případů místní úředníci prostě nemají čas nebo peníze na to, aby mohli absolvovat zdlouhavý proces přípravy a podávání projektové žádosti. Na úrovni měst, obcí a regionů je příprava projektů podporovaných z evropských fondů vnímána jako něco „jiného“ než běžná úřednická práce, a proto je často velmi obtížné najít v rozpočtech zdroje, které jsou k přípravě žádosti nutné, vysvětluje předseda sdružení.

Dalším důvodem, který samosprávy od přípravy projektů odrazují, je nejistý výsledek celého procesu, a to i v případě, že je projekt kvalitní. Úřadům navíc často chybějí lidé, kteří by se v přípravě projektů vyznali, dodává Peterson.

Může to fungovat i u Vás

Představitelé sdružení Západní Švédsko si myslí, že je možné jejich model využít i jinde. Peterson říká, že jej už oslovily další švédské regiony, které se „o modelu doslechly a mají zájem jej sami využít“.

Dostali jsme i několik žádostí ze strany regionálních zastoupení v Bruselu, abychom jim o modelu udělali prezentaci a oni jej mohli nabídnout svým členům, popisuje předseda. Západní Švédsko podle něj má navíc v úmyslu využít dotace z nadnárodního operačního programu Interreg IVA a s jejich pomocí model otestovat v Dánsku a Norsku.

Je ovšem otázkou, zda podobný model skutečně může fungovat i v jiných zemích než ve Skandinávii, která má tradičně silný veřejný sektor a obecně patří mezi bohatší státy EU. Zástupci WEPA navrhují, že by s řešením mohla přijít Evropská komise – konkrétně vyššími investicemi do projektů, které podporují výměnu zkušeností mezi regionálními a místními samosprávami.