První výzva k podávání žádostí v rámci Globálních grantů

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) zveřejnila v pátek první výzvu k podávání žádostí v rámci dvou tzv. Globálních grantů, které jsou financovány z Evropského sociálního fondu (ESF). Výzva je určena pouze pro nestátní neziskové organizace (NNO).

V rámci Globálních grantů mohou žádat ty NNO, které poskytují sociální služby skupinám ohroženým sociální exkluzí. Hlavním cílem je posílit kapacity úspěšných NNO. První Globální grant je vyhlášen v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 (JPD 3) a je určen neziskovým organizacím, které své projekty realizují na území hlavního města Prahy. Druhý globální grant, vyhlášený v rámci Operačního programu rozvoje lidských zdrojů (OP RLZ), se zaměřuje na ty neziskové organizace, které projekty realizují na celém území České republiky vyjma Prahy.

Celkově je na projekty realizované v rámci první výzvy Globálních grantů vyčleněno kolem 82 milionů korun. Na projekty realizované v rámci JPD 3 to činí 18 milionů, zbylých 64 milionů je určeno na projekty řešené pod OP RLZ. Žadatelé mohou získat maximálně 650.000 korun (minimální výše podpory je stanovena na 150.000 korun).

Potenciální žadatelé se mohou účastnit seminářů, které NROS pořádá v jednotlivých krajích v lednu a v únoru. Termín pro podávání žádostí je stanoven od 14. ledna do 18. března 2005 do 16.00 hodin.

Úplný text výzvy, kontakty na regionální partnery a další podrobnější informace mohou zájemci získat na internetových stránkách NROS www.nros.cz v sekci Programy NROS, Globální grant, nebo na oficiálních stránkách Evropského sociálního fondu www.efscr.cz. Veškeré dotazy ohledně vyhlášené výzvy je možné posílat na e-mailovou adresu global@nros.cz.