Pro rozvoj inovací potřebuje ČR strategii, říkají odborníci

zdroj: Grayling Czech Republic

Inovace patří podle průzkumů mezi strategické priority firem. Česká republika i ostatní země regionu potřebují dlouhodobou strategii, která umožní inovační prostředí rozvíjet, říkají odborníci. Pomoci může i spolupráce univerzit a podniků. Česko prý ale nejdříve musí svůj inovační potenciál dostatečně poznat.

Lídři firem vnímají jako svou strategickou prioritu rozvoj inovací, cítí prý ale také nejistotu ze stále rychlejšího a globalizovanějšího ekonomického prostředí. Vyplývá to z průzkumu společnosti GE, která oslovila 3.000 vrcholných manažerů ve 25 zemích světa.

Česká republika a další země střední a východní Evropy sice za lídry v oblasti investic do inovací zaostává, ze statistik ale podle expertů vyplývá, že v celém regionu význam inovací roste. Středoevropské země mají například vysoký podíl high-tech exportu a přímých zahraničních investic.

Aby mohl region posílit svou konkurenceschopnost, potřebuje podle odborníků dlouhodobou strategii pro vznik inovačního prostředí, které bude předvídatelné a transparentní.

Připravit se

Podle výkonného ředitele Americké obchodní komory (AmCham) Westona Staceyho by se taková strategie měla zaměřit na způsoby financování výzkumu, zvýšit hodnotu peněz vynaložených na zadávání zakázek, zlepšit předvídatelnost politického a ekonomického prostředí a také podporovat kvalitní vzdělávací systém.

Česká republika ale musí nejprve svůj inovační potenciál skutečně odhalit, uvedla Miroslava Kopicová, místopředsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Až nyní prý totiž probíhá pod vedením Technologické agentury ČR průzkum toho, jak se firmy k inovacím staví.

„Jsou firmy, kterým se to velmi povedlo, a pronikly na světové trhy, ale záleží samozřejmě na tom, jak budeme úspěšní jako země a jaký je náš potenciál,“ řekla na diskuzi, kterou AmCham pořádala v úterý (5. března). 

Podle Kopicové je nejvyšší čas, protože členské země EU stojí před dalším programovacím obdobím evropských strukturálních fondů. „Chceme-li mít politiku, která je pro nás cílená na inovace, pak musíme vědět, jaké to inovace jsou, aby nástroje odpovídaly jejich charakteru,“ zdůraznila.  

Školy a firmy

Pro rozvoj inovací je podle zástupců průmyslu i akademické sféry důležitá i spolupráce univerzit a podniků.

„Inovacím by pomohlo, kdyby byl na trhu práce větší počet kvalifikované síly, která bude opouštět české univerzity, což se v tuto chvíli bohužel neděje,“ řekl k tomu viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. Firmy si v Česku dlouhodobě stěžují na to, že nabídka vzdělávacího systému neodpovídá požadavkům na trhu práce (EurActiv 30.10.2012).

„Za druhé by pomohlo, kdyby existovala větší chuť společně spolupracovat, a to na obou stranách, na straně akademického sektoru i podnikové sféry,“ dodal Špicar. Inovace prý vznikají především z diverzity – ze spolupráce podniků a univerzit nebo podniků s různým zaměřením.

Firmy a univerzity si ale nejprve musí lépe porozumět, uvedl Vojtěch Petráček, prorektor pro vědeckou a výzkumnou činnost ČVUT. „Při vytváření inovačních strategiích se potýkáme s problémem porozumění. Firmy používají jiný jazyk a pohled než akademický svět,“ řekl na diskuzi.

Osvědčila se prý tzv. centra kompetencí, kde se setkávají akademici, studenti a zástupci velkých i menších podniků.

„Spolupráce mezi univerzitami a firmami má na studenty pozitivní vliv, a to jak na obsah učiva, kdy se svými pracemi zaměřují na inovace, tak zároveň na přípravu na praxi, kdy se prakticky připravují na práci ve firmě,“ dodal prorektor.