Přípravy Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace jsou u konce

Zdroj: CreativeCommons.org; autor: jemsweb.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončilo po dlouhých měsících příprav Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, jediný operační program, který dosud Evropská komise neschválila. Program by měl českým vědcům a výzkumným ústavům přinést v nadcházejících pěti letech 2,4 miliardy eur.

Operační program výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) zůstává jediným operačním programem České republiky, který dosud neprošel schvalováním ze strany Evropské komise. Ta programu vytýkala, že není dostatečně propojen s průmyslem tak, aby mohl přinášet efektivní výsledky. Kritika, jež se snesla na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které je za přípravu programu zodpovědné, stálo v září 2007 křeslo bývalou ministryni Danu Kuchtovou.

Ministerstvo v reakci na kritiku program začalo přepracovávat, ale navzdory původním plánům, podle nichž měl být program připraven ještě do konce února 2007 (viz EurActiv 15.2.2008), došlo k dalšímu zpoždění. Peníze se tak k vědcům dostanou ještě o několik měsíců později.

Přípravy operačního programu nakonec vyvrcholily minulý pátek, kdy ministerstvo školství informovalo, že je program hotov. Před odesláním Evropské komisi musí program ještě posvětit svým souhlasem vláda. Ta o něm bude jednat na zítřejším zasedání.

Komisařka pro regionální politiku Danuta Hübner, která do Prahy přijela na dvoudenní návštěvu, uvedla, že v materiálech, do nichž měla možnost nahlédnout, nejsou sporná místa. K datu možného schválení programu se však nevyjádřila. ČTK uvádí, že podle „důvěryhodných zdrojů“ by měla Komise program schválit během léta.

Cílem Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace je posilování českého potenciálu v oblasti vědy, výzkumu a inovací, který přispěje k vyššímu hospodářskému růstu, konkurenceschopnosti a tvorbě vysoce kvalifikovaných pracovních míst tak, aby se ČR stala „evropsky významným místem koncentrace těchto aktivit“. Podle ministra školství Ondřeje Lišky (SZ) je jedním z cílů programu vybudování „evropských center excelence“, v nichž by vznikaly „špičkové, mezinárodně konkurenceschopné poznatky využitelné i komerčními subjekty.“ To ale nejde bez větší mezinárodní spolupráce, říká Liška.

Vedle mezinárodní spolupráce je cílem programu také vytváření regionálních výzkumných a vývojových kapacit a posilování spolupráce výzkumných institucí, vysokých škol a soukromých podniků v oblasti přenosu výsledků výzkumu a vývoje do praxe tak, aby byl posílen rozvoj regionů.

Z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace budou moci výzkumné instituce, vědci, vysoké školy a další subjekty čerpat během následujících pěti let více než 2,4 miliardy eur.

Ministerstvo školství podle Ondřeje Lišky počítá s tím, že první výzvy v rámci OP VaVpI vyhlásí do konce letošního roku.

Do té doby se budou muset potenciální žadatelé spokojit alespoň s tzv. „projektovým listem“, v jehož rámci mohou s pracovníky ministerstva školství konzultovat své projektové záměry tak, aby byli „co nejlépe připraveni na první výzvy“.