Prezident Výboru regionů na návštěvě České republiky

Prezident Výboru regionů Evropské unie Peter Straub dnes zahájil svoji třídenní návštěvu České republiky. Cílem jeho cesty je zjistit, jak jsou jednotlivé kraje ČR připraveny na čerpání peněz z unijních fondů po vstupu do Evropské unie.

Peter Straub se setká s členy českého zastoupení u Výboru regionů, v jehož čele stojí primátor Prahy Pavel Bém. Plánována je také debata o rozpočtu politiky hospodářské a sociální soudružnosti na léta 2007–2013 mezi panem Straubem, ministrem pro místní rozvoj Jiřím Paroubkem, prezidentem Asociace krajů České republiky Evženem Tošenovským a prezidentem Svazu měst a obcí ČR Oldřichem Vlasákem. Dalším tématem diskusí bude doporučení prezidenta Výboru regionů prohloubit decentralizační proces v České republice.

Místopředseda Senátu Jan Ruml pozval pana Strauba do horní komory Parlamentu ČR jk diskusi o ústavní smlouvě EU a jejích opatřeních vztahujících se k uplatňování principu subsidiarity na evropské úrovni.