Premiér Rusnok: Fondy EU nám pomohou v hospodářském růstu

zdroj: Úřad vlády.

Téma evropských fondů je klíčové pro jakoukoliv vládu, ať už se jedná o politický kabinet či vládu složenou z odborníků. Evropské fondy totiž skrývají velký potenciál, který může zemi pomoct v hospodářském růstu. Na konci minulého týdne to uvedl premiér v demisi Jiří Rusnok.

„Téma evropských fondů považuji za klíčové pro jakoukoli vládu, ať už je to vláda odborníků či vláda politická,“ uvedl na nedávném jednání Rady pro fondy Společného strategického rámce předseda vlády Jiří Rusnok

Podle premiéra důležitost evropských fondů podtrhuje zejména fakt, že jsou vítaným zdrojem, který může v krátkodobém a střednědobém horizontu pomoct zemi v podpoře hospodářského růstu. „Naše zadlužení sice není v evropském srovnání tak velké. Patříme dokonce do třetiny rozpočtově nejodpovědnějších zemí, přesto stále financujeme náš státní dluh,“ řekl při svém projevu Rusnok. 

Premiér je přesvědčen, že prostředky z evropských fondů nepředstavují pouze dobrého sluhu, ale mohou být i zlým pánem. „To jsme si ostatně zažili v posledních několika měsících či letech, kdy se najednou vynořily problémy s čerpáním evropských fondů. Ať už v oblasti procesních chyb či některých osobních pochybení,“ připomněl problémy České republiky s čerpáním národní alokace premiér. 

Podle poslední monitorovací zprávy Ministerstva pro místní rozvoj bylo na začátku letošního srpna příjemcům vyplaceno 56 % národní alokace. Evropská komise pak proplatila 32,8 % alokace. 

Rusnok rovněž zdůraznil, že kromě příliš rozsáhlé implementační struktury čítající 26 operačních programů, procesní složitosti celého systému či selhání jednotlivců, je na vině i „nadprůměrné množství strategií a jejich podprůměrná implementace“.

„Ostatně řada ministrů, kteří nastoupili na své rezorty, objevila ve svých šuplících stohy strategických dokumentů, o kterých buď nikdo neví, nebo s nimi nikdo nepracuje nebo nejsou koordinovány s jinými rezorty, a často tak bývají v rozporu se strategiemi jinými,“ řekl předseda odstupující vlády, který zdůraznil, že evropské fondy jsou oblastí, v níž musí Česká republika mluvit jednotným hlasem i navenek, zejména pak ke členským zemím EU a unijním institucím. 

Celý proslov premiéra Rusnoka, který přednesl na již druhém zasedání Rady pro fondy SSR, najdete na stránkách Úřadu vlády pod tímto odkazem.