Pražský magistrát bude spravovat evropské peníze

Poslanecká sněmovna schválila návrh pražského zastupitelstva, aby Magistrát hl. m. Prahy spravoval prostředky z evropských fondů určených na dva operační programy Prahy v současném programovacím období 2007 – 2013.

Poslanci Parlamentu ČR včera schválili změnu zákona o podpoře regionálního rozvoje, která se týká řízení finančních prostředků z evropských fondů v hlavním městě Praze v rámci dvou operačních programů. Podle zákona by evropské peníze měla spravovat Regionální rada, jež byla ustavena ve všech regionech soudržnosti. Přijetím změny zákona, kterou navrhli pražští zastupitelé, bude mít v Praze evropské finance na starosti Magistrát hl. m. Prahy, nikoli Regionální rada.

Ředitelka odboru fondů Evropské unie na pražském magistrátu Patricie Ferulíková pro EurActiv.cz uvedla: „Jsme rádi, že návrh na změnu zákona prošel Poslaneckou sněmovnou tak rychle.“ V létě loňského roku totiž zastupitelé projednávali návrh na změnu zákona s vládou a na podzim byl návrh předložen Poslanecké sněmovně k projednání. Ferulíková dále zdůraznila, že „zákon nerespektoval specifika Prahy, které způsobují nejednoznačnost výkladu zákona a ve svém důsledku přináší i komplikace při čerpání podpory ze zdrojů EU“. Vytvořením Regionální rady v Praze by se podle ředitelky odboru fondů Evropské unie jednalo o „zbytečnou duplicitní strukturu“.

Praha by měla čerpat evropské dotace v rámci dvou operačních programů, které spadají pod Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Prostřednictvím Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost by mělo docházet ke zkvalitnění městského prostředí nebo také ke zlepšení dopravních a telekomunikačních služeb. Realizace jednotlivých projektů bude spolufinancována z Evropského fondu regionálního rozvoje. Druhý Operační program Praha – Adaptabilita se zaměřuje na zlepšení „adaptability a výkonnosti lidských zdrojů“. Důraz je kladen také na lepší přístup k zaměstnání, a to pro všechny skupiny obyvatelstva. Tento program bude podporován z Evropského sociálního fondu.