Praha může přijít o dotace z EU

Hlavní město by mohlo kvůli zásahu magistrátu do výběrového řízení přijít o dotace z EU. Evropská komise na základě stížnosti jedné z poškozených organizací naznačila, že výběr projektů nemusel proběhnout podle podmínek grantového řízení.

Pražská komise složená z nezávislých expertů vybrala projekty, které měly z fondů EU dostat celkem 465 milionů korun. V grantovém řízení uspělo 74 z 213 přihlášených projektů. Rada hlavního města, které projekty spolufinancuje, ale třináct úspěšných projektů ze seznamu odstranila a nahradila třemi původně neúspěšnými. S tímto krokem souhlasilo zastupitelstvo. Primátor Pavle Bém pro Českou televizi uvedl, že chtěl ušetřit – „Nechtěli jsme, aby byly peníze čerpány neefektivně,“ dodal.

Jedním z projektů, které rada na návrh primátora Pavla Béma nedoporučila kvůli nadhodnoceným nákladům, byl projekt sdružení proFem s názvem Mosty pro ženy. Projekt měl být pokryt grantem ve výši 4,2 milionu korun a byl zaměřen na vzdělávání žen, které se staly oběťmi domácího násilí. Sdružení proFem si na postup pražské radnice stěžovalo v Bruselu. Evropská komise na stížnost zareagovala dopisem, ve kterém naznačuje, že výběr projektů patrně neproběhl v souladu s podmínkami grantového řízení. Žádá, aby město schválilo projekty znovu a drželo se doporučení expertů. Pokud magistrát neustoupí, hrozí v krajním případě zrušení prvního kola všech výzev. Magistrátu by také mohla být odebrána funkce zprostředkujícího subjektu pro hlavní město Prahu.

To, zda EK celý proces udělování grantů Praze zastaví, není zatím jasné. Ministerstvo práce a sociálních věcí nyní kontroluje postup magistrátu. Výsledky šetření by mohly být známy do konce příštího týdne.