Podniky se snaží přilákat mladé absolventy technických oborů

Kružítko

Trh práce v Moravskoslezském kraji dlouhodobě volá po odbornících pro technické profese. Jejich nedostatek se snaží řešit široká škála projektů. Mezi ty první patřil projekt TechIN, k jehož realizaci přispěly i evropské fondy.

Projekt TechIN se zaměřoval na popularizaci techniky a následně motivaci k jejich studiu na vysokých školách. Snažil se reagovat na obavy zaměstnavatelů a vyhovět poptávce po absolventech technických oborů. Cílovou skupinou se stali žáci středních škol, jejich pedagogové, ale i firmy působící v odvětvích elektrotechniky, strojírenství, stavebnictví a IT. Podle realizátorů projekt přispěl k tomu, že střední školy si byly schopny vytvořit úzké vazby na podniky.

Do projektu TechIN, jehož realizace probíhala v období 2008 až 2010, se zapojila řada předních firem, kterým leží na srdci budoucnost technických oborů a rozvoje kraje. V jeho rámci měli studenti možnost navštívit prostory společností, aby se seznámili s technologiemi a pracovním prostředím. Zblízka si tak mohli prohlédnout chod výroby, pracovní prostředí a náplň práce na jednotlivých pozicích.

Pořádaní exkurzí do svých závodů si firmy pochvalují. „Je nutné, aby mladí lidé, kteří se rozhodují o svém budoucím zaměření, nabyli reálnou představu o tom, že studium a následně práce v technických oborech má budoucnost,“ řekl EurActivu Petr Vaněk, generální manažer oddělení vnějších vztahů společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech v průmyslové zóně v Nošovicích.

Navázaná spolupráce mezi školami a zaměstnavateli se v rámci projektu TechIN vyplatila i korejské firmě Sejong.

„Školy byly schopny reagovat na naši poptávku po svářečích vyšším počtem svářečských kurzů pro žáky. Oproti období před 5-6 lety je dnes na trhu mnohem více svářečů,“ uvedl její personální ředitel Pavel Němec.

Technika a její studium může na první pohled působit náročně, což ve výsledku řadu  středoškoláků odradí. „V této fázi vzdělání dostatečně nevyužíváme přirozené zvědavosti a touhy objevovat, naopak, žáky můžeme memorováním složité látky spíše odradit,“ uvedl Ivo Vondrák, rektor VŠB-TU Ostrava.

Ve společnosti navíc stále přetrvává názor, kdy je technika vnímána jako „špinavé“ povolání. Jak zmiňuje rektor Vondrák, studenti jsou pak o to více překvapeni při exkurzi do vyspělých průmyslových provozen. Často to přirovnávají k závěrečným scénám české filmové klasiky, Marečku podejte mi pero.

Ekonom nebo svářeč?

Nejdůležitější je proto žáky co nejlépe motivovat. „Je pochopitelné, že rodiče by ze svého syna či dcery chtěli raději mít ekonoma či asistentku manažera než svářeče či soustružníka, ale mnohdy nevidí, jak vypadá skutečný pracovní trh, a jak jsou úřady práce plné absolventů populárních oborů, kteří marně shánějí místo,“ hodnotí Petr Vaněk současný stav pracovního trhu.  

Okresní hospodářská komora v Karviné (HKOK) se stala hlavním partnerem projektu TechIN. Podle její ředitelky Andrey Hoschnové, tento projekt jako první ukázal, co vše dalšího je potřeba realizovat, aby se zlepšilo povědomí o technologiích, možnostech zaměstnání a uplatnění na trhu práce. Od ukončení projektu HKOK rozběhlo řadu navazujících projektů. V současné době například běží projekt „Za poznáním technických oborů a řemesel“. Ten vedle středních škol zapojuje i základní školy.

Pokračovat v rozběhnuté práci je ale někdy obtížné. Podle ředitelky HKOK Hoschnové prý často dochází k tomu, že dobré projekty zapadnou, nejsou podpořeny a pak obtížně navazují na to, kde začaly. „Je škoda, že zajímavé projekty nemohou pokračovat kvůli neúspěchu v další výzvě,“ řekla redakci.

Krajský úřad i Okresní hospodářská komora současnou situaci na trhu práce pozorně sledují. Jak uvedla mluvčí krajského úřadu, zájem o technické vzdělání mezi žáky základních a středních škol někdy zcela nekoresponduje s požadavkami firem na absolventy.

S ohledem na potřeby kraje se proto plánuje podpora oborů technického a přírodovědného zaměření. Podle krajského strategického dokumentu bude důraz kladen na podporu těch oborů, u jejichž absolventů se dá očekávat dobrá uplatnitelnost na trhu práce. Týká se to především oborů hutnických, strojírenských, elektrotechnických, chemických a zdravotnických. S útlumem se naopak počítá u oborů ekonomického zaměření.

Množství realizovaných projektů ale dodává na optimismu. V poslední době střední školy zaznamenávají mírný nárůst zájmu. „Praktický dopad na pracovní trh se ale může dostavit až za pár let,“ uvedl Vaněk.

Autor: Jakub Tomášek.