Podle ministerstva financí získá ČR z EU víc, než kolik odvede

Česko získá do roku 2006 z fondů EU o 40,1 miliardy Kč víc, než kolik odvede do společného rozpočtu. V následujících třech letech odvede ČR do společného rozpočtu 2,568 miliardy eur (79,6 miliardy Kč) a získá 3,862 miliardy eur (119,7 miliardy Kč).

V letošním roce získá Česká republika z evropského rozpočtu téměř 29,3 miliardy Kč, zatímco odvede necelých 17 miliard Kč. Hlavní část příjmů, téměř 8 miliard Kč, půjde ještě stále z předvstupních programů ISPA, PHARE a SAPARD. V dalších dvou letech bude jejich podíl na celkových příjmech z EU klesat.

V letech 2005 a 2006 získá ČR ze společného rozpočtu téměř 44 miliard Kč, respektive 46,5 miliardy. Přispívat bude částkou 30,7 miliardy Kč, následně pak téměř 32 miliardami Kč. Zhruba dvě třetiny příjmů budou směřovat do zemědělství a strukturálních fondů.

Česká republika ale nemusí všechny vyčleněné prostředky vyčerpat. Záleží především na kvalitě projektů, které Evropské komisi předloží. Připraveností České republiky na čerpání evropských peněz se zabývala včerejší mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, kterou iniciovala opoziční ODS. Schůze ale skončila po třiceti minutách, protože poslanci neschválili program jednání, takže formálně nemohla začít.