Pět změn v čerpání evropských fondů pro období 2014-2020

zdroj: ShutterStock.

Česká veřejnost netrpělivě čeká na zelenou od Evropské komise ke spuštění čerpání finančních prostředků nového programového období 2014-2020. Česká republika nyní dolaďuje změny v zákonech, kterými Evropská unie podmínila spuštění fondů a jedná o finální podobě operačních programů. Vyjednáváni s Evropskou komisí k programovému období 2014-2020 se tím chýlí po čtyřech letech ke konci.

Česká republika může v programovém období 2014-2020 získat z evropských fondů až 24 miliard eur, což je skoro 650 miliard Kč. Čerpání unijních prostředků zaznamená několik změn, které v souvislosti s přípravou nového období navrhla Evropská komise nebo české úřady.

Evropská komise na začátku jednání od členských států požadovala, aby do svých budoucích investičních plánů promítly evropskou strategii pro rok 2020 se zaměřením na zaměstnanost, inovace, vzdělávání, sociální začleňování a změny klimatu a energetiky. Strategie se promítla do Dohody o partnerství, která je klíčovým dokumentem pro využívání evropských fondů. V současnosti se čeká na schválení podporovaných oblastí a programů. Následně bude odstartováno čerpání.

Zjednodušení a sjednocení postupů

České úřady slibují v příštích sedmi letech sjednocení pravidel pro čerpání v rámci jednotlivých operačních programů. Měla by se používat jednotná terminologie a měly by být sjednoceny postupy pro vyhlašování, hodnocení, výběr projektů a lhůty pro plnění. Jednotný bude i způsob kontrol. Dojde k přesnějšímu vymezení pravomoci a působnosti jednotlivých úřadů. Centralizovat se bude také elektronický systém, který bude sloužit k administraci dotací.

Jiné veřejné zadávání

Česká republika se bude muset vypořádat s problémy veřejného zadávání, na něž narazila v období 2007-2013. Předkladatelé projektů se v uplynulých sedmi letech často setkávali s nevhodně nastavenými pravidly pro zadávací řízení. Někteří uchazeči o zakázky se museli vybavit trpělivostí a čekat na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), kam se řada neúspěšných žadatelů odvolala. Žadatelů kvůli krizi celkově ubylo a na peníze tak nikdo reálně nedosáhl.

Nižší počet operačních programů

Zatímco v předchozím programovém období se museli žadatelé o unijní dotace poprat s robustní strukturou operačních programů, nyní se počítá s jejím zúžením – z 26 programů na dvacet. Výraznou změnou oproti období 2007-2013 bude sloučení regionálních operačních programů do jednoho integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který bude řídit Ministerstvo pro místní rozvoj.

Lepší kontrola

Na závažná pochybení v přerozdělování dotací v minulosti opakovaně upozorňovala Evropská komise. Nelíbila se jí především nedostatečná kontrola. Česká republika proto souhlasila se změnami v kontrolních mechanismech a soustředila kontrolní úřad na Ministerstvu financí. Zároveň se dokončují změny ve služebním zákoně.

Větší využití vratných finančních nástrojů

Vratné finanční nástroje jsou alternativou k běžným dotacím a udílí se formou splatných úvěrů, garancí nebo přímých kapitálových investic. V novém programovém období je bude možné využívat šíř pro všechny fondy a umožní lepší kombinování finančních nástrojů a dotací. Asi 10 % z celkové dotační částky by se mělo investovat právě pomocí vratných finančních nástrojů.

Autor: Petra Nichtburgerová