Operační program podnikání a inovace schválen

Evropská komise schválila včera Operační program podnikání a inovace (OPPI) pro období 2007–2013. Podle ministra průmyslu a obchodu Martina Římana tak vybraní příjemci dotace vyčerpají ještě v letošním roce „téměř miliardu korun“.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) má v současném programovacím období 2007–2013 na starosti Operační program Podnikání a inovace. Tento program se zaměřuje na zvýšení konkurenceschopnosti ČR v průmyslové a podnikatelské oblasti, podporu inovací a zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. Jeho cílem je také podporovat aktivity zvyšující atraktivnost českých regionů, měst a obcí pro investory.

Přestože došlo ke schválení operačního programu až nyní, MPO první výzvy vyhlásilo už v únoru. OPPI je rozdělen do patnácti programů podpory. U šesti programů (Rozvoj, Marketing, Eko-energie, Potenciál, Inovace, ICT v podnicích) byly první výzvy na dotace vyhlášeny v únoru, dubnu a v červnu tohoto roku. V červenci byly vyhlášeny výzvy u tří nedotačních programů – úvěrové a záruční programy Záruka, Start a Progres.

Ministerstvo zdůrazňuje, že žadatelům vznikají způsobilé náklady na projekt od data přijetí registrační žádosti. Nikde ale není zaručeno, že daný projekt bude vybrán hodnotitelskou komisí k realizaci. Podle MPO by první rozhodnutí o přidělení dotace měla být zveřejněna do konce tohoto roku u programů Rozvoj a Marketing.

Další výzvy by měly být vyhlášeny na počátku roku 2008. Jednalo by se zejména o následující programy: ICT a strategické služby, Nemovitosti – výzva bude určena pouze pro podnikatele, Inovace (Patent), Školící střediska a Potenciál (v rámci tohoto programu se bude jednat už o druhou výzvu).

Ministr průmyslu a obchodu schválení programu komentoval následovně: „MPO přes složitá vyjednávání nebrzdilo přípravu na čerpání evropských peněz a už v první polovině roku umožnilo přístup k finančním zdrojům ze strukturálních fondů EU podnikatelům alespoň formou vyhlášení osvědčených programů podpory pro malé a střední podniky.“