OP rybářství 2007 – 2013 schválen

Vláda na svém včerejším zasedání schválila Operační program rybářství, jehož prostřednictvím se budou moci čerpat finanční prostředky z Evropského rybářského fondu v období 2007 – 2013.

V rámci Operačního programu rybářství budou moci rybáři vyčerpat během následujících sedmi let celkem kolem jedné miliardy korun. Finanční podpora je směřována do několika oblastí. První z nich jsou investice do produkce, tedy budování a modernizace výrobních zařízení nebo odbahnění rybníků. Cílem tohoto opatření je zachování produkce sladkovodních ryb na úrovni 20.000 tun za rok do roku 2013. Ročně se v ČR vyprodukuje kolem 19.500 tun ryb.

Dalším opatřením je zpracování ryb a uvádění produktů na trh nebo také pomoc při hledání nových trhů, při propagaci produkce a pomoc s lepší informovaností spotřebitelů. Cílem je zvýšit spotřebu ryb v České republice alespoň o pětinu. Průměrná roční konzumace sladkovodních ryb u nás totiž činí pouhých pět kilogramů na osobu.

Finanční prostředky jsou dále určeny na zavádění nových výrobních metod snižujících negativní dopad výroby na životní prostředí, na ochranu vodních živočichů a rostlin, na zvyšování kvality a bezpečnosti potravin a na další vzdělávání.

Prezident Rybářského sdružení Jan Hůda pro ČTK uvedl, že domácí rybáři mohli zasílat své připomínky k návrhu nového Operačního programu. Zdůraznil, že některé byly do konečné verze programu zapracovány.