O prostředky z evropského programu na zlepšení trhu práce je velký zájem

Druhá výzva k předkládání projektů v rámci Programu Iniciativy Společenství EQUAL, která byla ukončena na konci září 2004, vyvolala velký zájem. Celkem 122 projektů usiluje o získání finančních prostředků z tohoto programu.

Program Iniciativy Společenství EQUAL (CIP EQUAL) funguje v rámci Evropského sociálního fondu (ESF). Je součástí strategie Evropské unie na vytváření většího počtu a lepších pracovních míst a také na zajištění toho, že nikomu nebude odepřen k těmto pracovním místům přístup. Program se zaměřuje zejména na potírání diskriminace a nerovností na trhu práce, přičemž velký důraz klade na mezinárodní spolupráci.

Právě mezinárodní spolupráce a partnerství více organizací je jednou z podmínek k získání dotace. Na program je vyčleněna částka téměř 44 milionů eur. Prostředky plynoucí z Evropského sociálního fondu činí 73% rozpočtu projektu, zbylých 27% půjde ze státního rozpočtu ČR. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí budou vybrané projekty prvními, které budou z ESF v České republice financovány.

Česká republika se do programu zapojila spolu s Maďarskem ještě coby kandidátská země v roce 2001. V té době byly finanční prostředky realizovány prostřednictvím předvstupního programu Phare.