Nové české hvězdy na poli evropské vědy a výzkumu

Je jejich devět, a pokud uspějí, vyrostou v regionech České republiky do konce roku 2015 špičková vědecká centra mezinárodního významu. Evropská unie na jejich vznik vynaloží 17 miliard korun.

Celkem devět českých vědeckých institucí, které v minulém roce předložily nejkvalitnější projekty v rámci Výzvy číslo 1.1 – Evropská centra excelence, prioritní osy 1 Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpl), postoupilo do závěrečného mezinárodního hodnocení. Pokud uspějí, mohou dosáhnout až na 17 miliard korun z evropských strukturálních fondů.

Do výzvy vyhlášené v červnu minulého roku se mohly přihlásit pouze projekty realizované mimo území hlavního města Prahy, které je na příjem podobných dotací příliš bohaté, a s minimální výší požadované dotace 200 milionů korun. Celkem bylo předloženo patnáct projektů za 28 miliard korun. Mezinárodní vědecká komise rozhodla na jaře tohoto roku o postupu devíti nejlepších do mezinárodního hodnocení.

Velké projekty čekají verdikt na podzim

V této chvíle už mají dotace jisté čtyři projekty spadající do kategorie „běžné projekty“, tj. projekty, jejichž celková výše nákladů nepřekračuje hranici 1.100 milionů korun. Velké projekty s rozpočtem nad 1,1 mld. korun v tuto chvíli čekají na vyjádření Evropské komise. Rozhodnutí se očekává na podzim tohoto roku.

Na poslední slovo Evropské komise čekají tak například vědci Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, kteří plánují v rámci svého projektu IT4 Innovations výstavbu superpočítače, který by se měl po dokončení zařadit mezi 100 nejvýkonnějších superpočítačů na světě. IT4 Innovations vytvoří „v České republice první významnou výzkumnou infrastrukturu zaměřenou na rozvoj supercomputingu a informačních technologií,“ představuje projekt v hodnotě 1,819 mld. Kč Ředitel Centra projektové podpory VŠB-TU Ostrava Mgr. Martin Duda.

A co stojí za úspěchem právě jejich projektu? „Jednoznačně kvalifikovaní a motivovaní pracovníci: Naše motto v oblasti rozvoji lidských zdrojů zní „Rozdíl je v lidech“, čímž chceme zdůraznit námi vnímanou, prvořadou potřebu kvalifikovaných pracovníků centra a to jak výzkumného týmu, tak realizačního týmu,“ domnívá se Martin Duda.

Jana Šilarová z Masarykovy univerzity v Brně, která má šanci uspět s projektem CEITEC za rekordních 5,246 mld. Kč, pokládá za klíčové pro úspěch v programech typu OP VaVpl kvalitu výzkumu: „Je nutné mít velmi kvalitně zpracované plány výzkumných aktivit. OP VaVpI je primárně o výzkumu a vývoji, proto by projekty podpořené v rámci tohoto operačního programu měly českou vědu posunout o několik stupňů výše, tzn. podstatně blíže k evropské, resp. světové špičce.“

A jakým směrem plánuje posunout českou vědu projekt CEITEC? Naší vizí je „vytvořit centrum excelentní vědy, jehož výsledky budou přispívat ke zlepšování kvality života a zdraví člověka. Do roku 2014 postavíme pro nejlepší výzkumné týmy nové laboratoře, vybavíme je moderním přístrojovým vybavením a zároveň se v souvislosti se špičkovou infrastrukturou pokusíme přilákat i nové pracovníky ze zahraničí, tak aby doplnili již existující týmy,“ nastiňuje hlavní záměry projektu jeho mluvčí Šilarová.

Ideální příležitost

Pokud Evropská komise schváleným projektům na podzim tohoto roku řekne „ano“, Evropský fond pro regionální rozvoj uhradí 85 % jejich nákladů a zbylých 15 % bude financováno z prostředků státního rozpočtu. Vzhledem k tomu, že současný Operační program VaVpl je naplánován pro období 2007-2013, jedná se o ideální a na dlouhou dobu možná poslední příležitost české vědy dosáhnout na významnou část financí ze zdrojů strukturálních fondů EU a přiblížit se některým úspěšnějším západoevropským protějškům.

Operační VaVpl nabízí čerpání až 2,4 mld. eur a záleží pouze na schopnosti vědeckých a výzkumných pracovišť, jestli dokážou zvednout hozenou rukavici, a přiblížit se věhlasu podobných center excelence, jakým je například vynikající CERN, americký MIT či Standford University a její projekt Silicon Valley.