Nová pravidla veřejné podpory mohou z Evropy vyhnat investory

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: watcharakun.

Modernizace veřejné podpory, která již téměř rok probíhá pod taktovkou EU, se může negativně podepsat na atraktivitě Evropy při vábení zahraničních investorů. Navrhovaná pravidla z dílny Evropské komise znepokojují nejen velké podniky, ale i českou vládu. I přesto, že se proti nim vzedmula vlna odporu, podle českých vyjednavačů se zdá, že mnoho již změnit nepůjde.

Investoři bijí na poplach. Evropská komise se totiž rozhodla, že v novém rozpočtovém období 2014-2020 výrazně zpřísní pravidla pro získávání veřejné podpory. Pokud budou schválena, změny pocítí především velké podniky. 

„Evropská komise místo toho, aby se snažila zajistit více zahraničních investic, k našemu překvapení vykročila obráceným směrem,“ uvedl na nedávné konferenci věnované investičním pobídkám, které pořádala Platforma enforum pod záštitou agentury CzechInvest, ředitel pro vnější vztahy ve společnosti Škoda Auto Michal Kadera. „Když to zjednoduším, tak má v podstatě platit, že velké firmy si v bohatých evropských regionech už ani neškrtnou,“ dodal. 

Návrh z dílny Evropské komise, k němuž do začátku tohoto týdne běžela veřejná konzultace, se vedle zástupců velkých podniků nelíbí ani české vládě. „Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) hodnotí tento návrh kriticky,“ potvrdil redakci Tomáš Paták ze zmiňovaného rezortu. 

Příliš razantní 

A co se podnikům a zmiňovanému rezortu na návrhu nových předpisů vlastně nelíbí? Pokud začnou nové Pokyny k regionální podpoře 2014-2020 (Regional Aid Guidelines) platit, velké podniky nedosáhnou na veřejnou podporu v oblastech, v nichž HDP na hlavu překračuje 75 %. I přesto, že se toto opatření České republiky zatím netýká, od roku 2017, kdy dojde k přepočtu koeficientů, tomu tak již nebude.  

Dalším bodem, který české vyjednavače znepokojuje, je navržené snížení intenzity veřejné podpory. Ta v současné době dosahuje v českých regionech (s výjimkou hlavního města Prahy) 40 %, v regionu Jihozápad se jedná o 30 %. Z návrhu Komise vyplývá, že Česká republika by měla mít od roku 2014 na celém území (s výjimkou Prahy) regionální podporu ve výši 25 % přípustné míry veřejné podpory. 

„K tomu by došlo v důsledku souběhu navrhovaného snížení míry podpory a postupu regionů České republiky do oblasti s vyšším HDP na obyvatele,“ vysvětlil EurActivu Tomáš Paták z MPO, který takové snížení označil za „příliš razantní“. 

Znervózňující je podle něj i fakt, že nově bude moct investor zahájit projekt až po vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory, zatímco dnes tak může učinit už po předložení žádosti. Jak na zmíněné konferenci upozornil Jan Hana z Odboru inovačního podnikání a investic na MPO, tato skutečnost může sehrát zásadní roli v rozhodování investora, zda o pobídku vůbec požádá.

„Strašně se to tím celé protáhne,“ vysvětluje jeho kolegyně Martina Koutná.  

Na vyšší administrativní zátěž pro investory upozorňuje i Michal Kadera ze Škody Auto. „Jakákoliv firma, která se bude chtít o podporu ucházet, bude muset projít přísným screeningem,“ uvedl.  

Na investorovi také bude, aby dodal přesný popis svého projektu a zdůvodnil důležitost veřejné podpory, připomíná Hana. 

Příležitost pro MSP 

Navrhovaná opatření se podle velkých podniků i zástupců ministerstva negativně projeví nejen na konkurenceschopnosti České republiky, kde 92 % příjemců investičních pobídek představují právě firmy nad 250 zaměstnanců, ale i celé Evropské unie. „Unie si to vůbec neuvědomuje. Místo toho, aby členský stát udělal vše proto, aby investora uvítal a vytvořil mu co největší prostor pro investiční akci, tak mu to ztěžuje,“ myslí si Jan Hana z MPO.  

„Pokud by návrh v této podobě prošel, znamenalo by to zřejmě velký úbytek investičních pobídek v České republice,“ doplňuje jeho kolegyně Martina Koutná. 

S  černým scénářem v podobě masivního odlivu zahraničních investic ale úplně nesouhlasí například Ondřej Beránek, senior projektový manažer v poradenské společnosti eNovation. „Prozatím není nic jisté. Jestliže ale omezení nastane, bude se týkat všech regionů, respektive států EU, a firmy tedy nebudou mít moc možností, kam se přesunout,“ sdělil EurActivu. Mimo Evropu podle něj nezamíří, protože je od toho odradí právní a logistické důvody. 

„Myslím, že u nás se vnímá omezení podpory velkým podnikům jako omezení podpory celé České republiky, ale je to především více peněz pro malé a střední podniky, což může být zajímavá příležitost,“ zdůrazňuje.  

Evropská komise si totiž od modernizace veřejné podpory slibuje především posílení malých a středních firem. Své argumenty opírá o to, že tyto firmy jsou s regionem daleko více spjaty než velké podniky, které o svých investicích často rozhodují na základě svých globálních zájmů. Tvrdí také, že velké podniky by v daném regionu investovaly i bez pobídek, zatímco drobní podnikatelé se bez podpory neobejdou (více EurActiv 16.7.2012 a EurActiv 20.11.2012). 

Podle Beránka by ale v takovém případě bylo nutné upravit podpůrné programy, především pak připravovaný český operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který bude po roce 2014 spravovat MPO.  

„Značný problém ale vidím v tom, kdo by pak byl nositelem průmyslového výzkumu a vývoje, protože malé a střední podniky z důvodu omezených kapacit, finančních či personálních, obvykle nemají možnost realizovat nákladné vývojové projekty,“ připouští. 

Vlak se už rozjel 

I přesto, že veřejná konzultace, do níž se mohly zapojit státní instituce, firmy, organizace nebo i jednotliví občané, již skončila, na hodnocení, zda byly vznesené námitky vyslyšeny, je ještě brzy.  

Michal Kadera ze Škoda Auto ale příliš optimistický není. „I přes společnou snahu naší společnosti, Svazu průmyslu a obchodu ČR a české vlády se zdá, že se vlak již rozjel a není příliš velká šance jej zastavit. Budeme se proto snažit ho aspoň přesměrovat na nějakou jinou kolej,“ řekl.