Nové Zásady regionálních programů

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) v pátek 17. 12.2004 zveřejnilo nové zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci regionálních rozvojových programů pro rok 2005.

Jednotlivé obce mohou žádat o finanční prostředky ze čtyř programů: Regionální program podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu (dotační tituly č. 1 a 2), Regionální program podpory obnovy a výstavby technické infrastruktury v bývalých vojenských újezdech Ralsko a Mladá, Regionální program podpory rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů (dotační tituly č. 1 a 2) a Podprogram Infrastruktura a rekonstrukce v rámci Programu podpory rozvoje území výrazně postižených redukcí nebo zánikem vojenských posádek.

Žádosti je nutné doručit do podatelny MMR do 30. ledna roku 2005 nebo poštou na adresu MMR, odbor regionálního rozvoje, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1. Zároveň je nutné, aby žadatelé vyplnili elektronický formulář žádosti, který bude v lednu 2005 k dispozici na internetových stránkách www.isu.cz/prr.