Německý europoslanec: Bohaté regiony by měly z kohezní politiky EU také těžit

Evropské peníze by neměly čerpat pouze nejchudší evropské regiony, ale i ty bohatší. Evropskou unii to přiblíží občanům – ti tak získají možnost zblízka sledovat, co Unie vlastně dělá, myslí si německý europoslanec Markus Pieper z Evropské lidové strany.

„Jestliže se chce Evropa pohnout kupředu, neměli bychom podporovat jen ty nejchudší regiony. Abychom zajistili konkurenceschopnost, je třeba povzbuzovat inovace v každém regionu,“ svěřil se v rozhovoru pro EurActiv německý lidovecký europoslanec Markus Pieper.

Svými slovy dal za pravdu eurokomisaři pro regionální politiku Hahnovi, který se vloni na podzim nechal slyšet, že unijní kohezní politika by měla zůstat otevřená všem 27 členským státům EU (EurActiv 4.10.2010). Jedině tak může Evropa dosáhnout své celkové prosperity, vysvětlil tehdy komisař.

Pieper se domnívá, že spolufinancování projektů evropskými penězi v bohatých členských státech má smysl, protože to přispívá k tomu, že občané mají lepší přehled o tom, co Evropská unie dělá.

„V zemích jako je Německo, Francie a Nizozemsko Evropa skutečně ukazuje prostřednictvím místních projektů v regionech svou tvář,“ říká Pieper, který byl europarlamentem pověřen, aby vypracoval stanovisko instituce k tzv. Páté kohezní zprávě, kterou Evropská komise zveřejnila vloni v listopadu. Dokument je považován za spouštěč mnohostranné debaty o budoucnosti unijní kohezní politiky po roce 2013 (více v Link Dossiers).

Komise ve zprávě například uvedla, že by v budoucnu ráda viděla, aby se cíle regionální politiky EU co nejužším způsobem provázaly s cíli hospodářské strategie Evropa 2020, která byla veřejnosti představena v létě loňského roku (více o strategii viz příslušené Link Dossiers).

Europoslanec Pieper s tímto názorem souhlasí, ale zároveň EU nabádá, aby v této záležitosti postupovala co nejopatrněji – ne všechny regiony jsou vývojově na stejné úrovni a Unie by na to neměla zapomínat. Například země ležící ve východní Evropě budou stále potřebovat dotace na dobudování základní infrastruktury, říká.

Ne třetí kategorii regionů

Evropská komise v rámci diskuse o reformě kohezní politiky také naznačila, že by ráda změnila způsob přerozdělování dotací z evropských fondů. V současnosti totiž existují pouze dva druhy regionů, které čerpají evropské peníze. Jedním z nich jsou tzv. konvergenční regiony, tedy ty, v nichž HDP na hlavu nepřevyšuje 75 % průměru EU (více EurActiv 14.2.2011).

V příštím programovacím období (2014-2020) by k nim měl ale přibýt ještě jeden, do něhož by patřily regiony, které se sice z hlediska vyspělosti nacházejí pod průměrem EU, ale ne natolik, aby se vešly mezi konvergenční regiony.

Německému eurposlanci se tato myšlenka Evropské komise ale příliš nezamlouvá. EU by podle jeho názoru měla v každém případě ponechat stávající kategorie regionů, ale zároveň by neměla přestat dotovat regiony, které kategorii konvergečních regionů čerstvě opustí – zejména pak ty, které se nacházejí v bývalém východním Německu.

Jednodušší pravidla, přísnější kontroly

Jednou z nejvíce diskutovaných otázek, která v debatě o reformě regionální politiky zaznívá, je transparentnost mechanismů celé politiky – jinými slovy zprůhlednění přerozdělování dotací a jejich nasměrování na správná místa.

A co v této souvislosti navrhuje europoslanec Pieper? Podle něj by se evropští politici měli především soustředit na co největší snížení byrokracie a jako možnou cestu, jak toho dosáhnout, navrhuje zjednodušení pravidel, které by mělo jít ruku v ruce se zavedením přísnějších kontrol.

„Ve své zprávě navrhuji, aby se peníze, které se nepodaří správným způsobem alokovat a jež členské státy nevrátí, odečítaly z objemu prostředků, jež budou pro tyto státy vyčleněny v příštím období,“ uvedl europoslanec.

Pieper je také přesvědčen o tom, že regionální vlády by měly hrát mnohem větší roli než je tomu nyní a měly by se například bok po boku národním vládám účastnit vyjednávání „smluv“ o partnerství pro rozvoj a investice (které budou vycházet z národních reformních programů a budou určovat investiční priority, přidělování vnitrostátních prostředků a prostředků z rozpočtu EU na prioritní oblasti a programy atd.).

Celý rozhovor s německým europoslancem Pieperem si můžete v angličtině přečíst zde.