Nečas: Komise obnoví čerpání prostředků u několika operačních programů

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Idea go.

Evropská komise obnoví přívod peněz do České republiky u několika operačních programů. Obnovené čerpání tak přinese 22 miliard korun. Na zbylé desítky miliard si ale budou muset české úřady ještě nějakou dobou počkat, některé programy totiž zůstávají i nadále zmraženy. Premiéra Petra Nečase o tom informoval evropský komisař pro regionální politiku Johannes Hahn.

„Dnes jsem telefonicky hovořil s komisařem pro regionální politiku Evropské unie Johannesem Hahnem. Ten mě informoval, že Evropská komise obnoví v nejbližších dnech proplácení prostředků v sedmi operačních programech České republiky,“ informoval český tisk premiér Petr Nečas

Komisař Nečasovi sdělil, že Česká republika dostála svým slibům a odstranila systémové nedostatky, které jí byly na začátku jara ze strany unijních institucí vyčítány. Pochybení byla natolik vážná, že Brusel rozhodl o dočasném pozastavení proplácení plateb z dvojice strukturálních fondů – Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti (EurActiv 15.3.2012). 

České úřady na výtky zareagovaly a připravily harmonogram nutných kroků (akční plán), který na konci června odeslaly do Bruselu (EurActiv 29.6.2012). Podle vyjádření premiéra Nečase jej nyní komisař Hahn označil za splněný. Nyní se čeká v podstatě pouze na to, až do České republiky dorazí dopis, v němž Evropská komise sdělí své rozhodnutí. 

Zatím jen 22 miliard

Podle informaci Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), které je v České republice za čerpání unijních prostředků zodpovědné, potečou peníze nejdříve do operačních programů, v nichž se aktuálně neřeší žádné dílčí problémy. Jedná se o operační programy Podnikání a inovace (s výjimkou výdajů v rámci oblasti finančního inženýrství a technické pomoci), Technická pomoc a Výzkum a vývoj pro inovace. Z regionálních programů pak jde o ROPy Jihovýchod, Střední Moravu, Jihozápad, Moravskoslezsko a pražský program Praha Konkurenceschopnost.

Podle rezortu může rozmražení těchto prostředků znamenat proplacení až 900 milionů eur, což představuje více než 22 miliard korun.   

U ostatních programů, tj. Životní prostředí, Doprava, ROP Severozápad, Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Podnikání pro inovace, ROP Střední Čechy, Přeshraniční spolupráce ČR-PL, bude čerpání obnoveno až poté, co budou známy výsledky auditů. Tyto programy byly totiž vyšetřovány nezávisle na akčním plánu. 

„U těchto operačních programů je cílem nalézt během letních měsíců shodu na nápravných opatřeních tak, aby v průběhu podzimu mohlo být proplácení prostředků obnoveno i zde a aby nedošlo ke ztrátám z celkové alokace ze strukturálních fondů pro Českou republiku,“ uvedl Nečas.  

„Pokud jde o zbývající programy, je třeba nejdříve nalézt vhodná řešení stále nevyřešených otázek. V letním období budou českým úřadům zaslány specifické dopisy týkající se těchto programů,“ řekl komisař Johannes Hahn

„Ministerstvo financí má v tuto chvíli připraveny žádosti o platbu do Evropské komise v hodnotě 460 milionů eur, tedy necelých 12 miliard korun. Pokud dojde k obnovení plateb i u operačních programů s individuálními problémy, mohla by Česká republika do konce roku obdržet ještě zhruba další 2,5-3 miliardy eur (tj. 64-77 miliard korun),“ komentoval situaci Jan Gregor, náměstek ministra financí. 

Stanoviska:

„Zejména ve stávající době, kdy firmám klesají jiné příjmy a to i příjmy ze zakázek v některých oblastech, rozhodně vítáme toto rozhodnutí, které podpoří český byznys. Nicméně doufáme a očekáváme, že se s Bruselem dohodneme i na ostatních problematických otázkách tak, aby byly obnoveny veškeré finanční toky a to i do zbylých sedmi velkých programů,“ říká Petr Kužel, prezident Hospodářské komory České republiky.