Na vládu míří návrh Dohody o partnerství o čerpání z fondů EU

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Jeroen van Oostrom.

Kabinet premiéra Petra Nečase se bude na svém dnešním (12. června) zasedání zabývat návrhem Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020, kterou má Česká republika uzavřít s Evropskou komisí. Podle informací EurActivu by měla vláda strategický dokument pro čerpání prostředků z evropských fondů schválit až na podzim letošního roku.

Kromě návrhu zákona o státních úřednících a zákona o rozpočtové odpovědnosti míří na dnešní zasedání vlády Petra Nečase i důležitý dokument pro čerpání evropských prostředků po roce 2013. Je jím návrh Dohody o partnerství pro období 2014-2020, který mezi sebou uzavírá členský stát a Evropská komise. 

Dokument obsahuje analýzu hospodářského vývoje země a zároveň vymezuje silné stránky pro zlepšení konkurenceschopnosti. Najdeme v něm i výčet problémových oblastí, které si z pohledu České republiky a její možnosti čerpat prostředky z evropských fondů zaslouží zvýšenou pozornost, aby nepředstavovaly překážku pro udržitelný rozvoj. K Dohodě je připojen i návrh operačních programů, který vláda schválila na podzim minulého roku. Zatím ale chybí informace o přesných alokacích, které budou v jednotlivých programech k dispozici.  

Dohoda se soustředí na několik strategických cílů, kterými jsou zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky, účinná podpora sociálního začleňování a boje s chudobou, rozvoj dopravní a technické infrastruktury a ochrana životního prostředí a v neposlední řadě i vyvážený důraz na rozvoj území. 

Užší mantinely a Evropa 2020 

Na rozdíl od Národního strategického referenčního rámce (NSRR), o který se Česká republika opírá v současném období, je nový dokument mnohem širší, jelikož kromě strukturálních fondů a kohezního fondu pokrývá i fondy Společné zemědělské politiky. 

„Pokud jde o obsah, ten je definován již ze strany Evropské komise podle nařízení EU, což v případě NSRR nebylo,“ upozorňuje na další z rozdílů 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun.  

„Dohoda je také mnohem úžeji provázána na strategii Evropa 2020, Národní program reforem ČR a další dokumenty, a to nikoli pouze formálně,“ doplňuje Braun. 

„Kdybych to měl shrnout, z pohledu vyjednávání máme užší mantinely, striktnější pravidla a málo času na důkladné projednání,“ uvedl náměstek pro EurActiv. 

Až na podzim 

Na dnešním zasedání by měla vláda vzít dokument „pouze“ na vědomí, tj. nebude jej schvalovat. Stále totiž probíhají neformální jednání mezi Českou republikou a Evropskou komisí a do dokumentu se průběžně zapracovávají podněty ze strany Komise. 

„Zároveň vyjednáváme s Evropskou komisí, podle neformálních signálů jsou naše přípravy hodnoceny velmi pozitivně,“ řekl redakci náměstek Braun.  

„Podle existující dohody s Evropskou komisí vláda zašle projednaný dokument v nejbližším možném termínu, aby se Komise mohla vyjádřit ke stavu její přípravy přibližně do poloviny prázdnin,“ dodal.

Konečnou verzi dokumentu tak bude mít vláda na stole až na podzim letošního roku.