Na regiony by mělo i v budoucnosti proudit stejné množství peněz, říká komisař Hahn

Jak nejlépe zrealizovat cíle hospodářské strategie Evropa 2020? Přes regionální politiku, říká v rozhovoru pro EurActiv komisař Johannes Hahn, který je přesvědčen, že cesta vede přes zachování objemu finančních prostředků, které Brusel v současné době na tuto politiku vydává.

Evropský týden regionů a měst tzv. Open Days, který v těchto dnech (4.-7. října) hostí Brusel a jež přivítá na šest tisíc účastníků, ještě ani pořádně nezačal a už je jisté, jaká témata budou hrát prim – bude to podoba rozpočtu EU po roce 2013 a reforma regionální politiky.

Na regionální politiku v období 2007-2013 odcházela z unijního rozpočtu celá třetina a zástupci regionů dlouhodobě usilují o to, aby byl tento podíl zachován i v dalších sedmi letech (EurActiv 1.10.2010). Evropský komisař pro regionální politiku Johannes Hahn, kterého EurActiv ještě před začátkem Open Days vyzpovídal, věří, že je to možné.

Flexibilnější regionální politika

A jak by podle komisaře měla v budoucnosti regionální politika vypadat? Měla by se jednoznačně více zaměřit na výsledky, říká Hahn a dodává, že by měla mít méně priorit, ale o to více by měla dbát na flexibilitu při jejich implementaci – jedině tak se její priority dostanou do souladu s cíli hospodářské strategie „Evropa 2020“, kterou v březnu představila Evropská komise (podrobnosti o strategii viz Links Dossier).

„Jelikož je vše propojené, za pomoci regionální politiky lze nejadekvátnějším způsobem převést strategii ´Evropa 2020´ do konkrétních projektů,“ řekl Hahn a upřesnil: „Potřebujeme peníze, abychom Evropu více zviditelnili.“

Na námitku EurActivu, že členské státy (např. Velká Británie) v poslední době pravomoci regionálních orgánů spíše omezují (kvůli úsporám), Hahn odpověděl, že podobné škrty, které provedla britská vláda, v žádném případě neznamenají, že členské státy snižují význam regionální a místní úrovně politiky.

„Rozumím tomu tak, že britská vláda omezila místní orgány na jedné administrativní úrovni, ale neměla by tím ohrozit implementaci projektů,“ vysvětlil svůj postoj komisař.

Důraz na města, ale co vesnice?

Rakušan Hahn, který má zkušenosti s prací v zastupitelství hlavního města Vídně, je často vyzdvihován za zdůrazňování významu politiky rozvoje měst. Na druhou stranu jeho slabost pro urbánní politiku je zástupci menších měst a vesnic kritizována za to, že nabourává rovnováhu v regionální politice jako celku.

„To v žádném případě – jen proto, že se více zaměřujeme na jednu oblast, přeci neznamená, že opomíjíme druhou,“ hájil se komisař, který je přesvědčen o tom, že se v současném rozpočtovém období (2007-2013) na „městskou dimenzi“ regionální politiky mnohdy zapomínalo – z toho důvodu usiluje o to, aby tomu tak v dalším sedmiletí již nebylo.

Co s ESF?

A co si komisař myslí o uvažovaném zrušení Evropského sociálního fondu (ESF), který představuje hlavní finanční nástroj pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti? Podle jeho slov by k němu dojít nemělo.

„ESF by měl zůstat v institucionálním rámci regionální politiky,“ uvedl komisař. „Myslím si, že v této otázce existuje všeobecný kompromis, ale musíme se na zaměstnanost a sociální situaci zaměřit mnohem více než dosud – tyto dvě oblasti patří neoddělitelně k sobě. Nemá smysl investovat do infrastruktury, ať už do laboratoří nebo škol, jestliže nenaučíte lidi, jak je užívat.“

Celý rozhovor s komisařem Hahnem si můžete v angličtině přečíst zde.