MZE schválilo Metodiku prokazování vlivu projektů na životní prostředí pro OP Zemědělství

Ministerstvo zemědělství (MZE) včera odsouhlasilo Metodický postup pro prokazování vlivu realizace projektů na životní prostředí v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství v období 2004 – 2006.

Nová metodika byla vypracována ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Státním zemědělským intervenčním fondem. Obsahuje platnou legislativu a přehled dokumentů, kterými se prokazuje vliv projektu na životní prostředí.

V rámci tohoto operačního programu mohou nyní jednotliví žadatelé předložit pouze ty projekty, jež neohrožují životní prostředí. Tuto skutečnost musí žadatelé doložit v povinné příloze žádosti „Doklad vlivu realizace projektu na životní prostředí…“ v souladu s novou metodikou. Metodika je závazná už pro páté kolo příjmů žádostí. Z tohoto důvodu byl termín ukončení příjmů žádostí v pátém kole prodloužen z 8. dubna na 22. dubna 2005 do 12:00 hodin.