MŠMT: Na zastavení proplácení evropských peněz třeba nedojde

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) doufá, že se mu podaří odvrátit hrozbu zmražení proplácení dotací z evropských fondů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), v jehož implementaci objevil audit Evropské komise nesrovnalosti. Rezort má nyní několikatýdenní lhůtu na připomínkování zprávy, řekl EurActivu Hynek Jordán z MŠMT.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které se již poněkolikáté za sebou stalo terčem kritiky za pochybení v implementaci operačních programů a za neobratnou personální politiku (na pozici vrchního ředitele sekce řízení operačních programů EU se za působení ministra školství Josefa Dobeše vystřídalo již pět osob), tvrdí, že si závažnost celého problému uvědomuje. Zároveň ale věří, že k zastavení proplácení peněz z evropských fondů nakonec nedojde. 

„K zastavení proplácení dotací nemusí vůbec dojít. Máme nyní několik týdnů na připomínkování neoficiální, předběžné auditní zprávy Evropské komise,“ sdělil EurActivu Hynek Jordán z Odboru vnějších vztahů a komunikace. 

Výsledky přeběžného auditu (oficiální zpráva by měla do Česka dorazit v lednu příštího roku) obdrželo ministerstvo včera. Evropská komise v nich upozornila na pochybení v oblasti veřejných zakázek, nedostatky v kontrolním systému a na nesrovnalosti v oblasti osobních nákladů zaměstnanců v některých projektech. 

Zprávu vzápětí potvrdilo i Ministerstvo financí (MF), které na začátku ledna plánuje s rezortem školství projednat chystaná nápravná opatření. „Možné pozastavení certifikace výdajů OP VK,“ jinými slovy pozastavení proplácení souhrnných žádostí, ale rezort financí podle Jakuba Haase z tiskového oddělení nevylučuje. 

„Považuji to za výsledek zcela nekvalifikovaného řízení, ba dokonce za výsledek naprostého nepochopení řízení nezbytných procesů čerpání ze strukturálních fondů. Jedná se o daň, kterou veřejnost platí za důvěru, kterou svěřilo subjektu s názvem Věci veřejné,“ komentoval kauzu ministr financí Miroslav Kalousek

Michal Zaorálek, náměstek pro evropské záležitosti na MŠMT, médiím sdělil, že bude nezbytné, aby se do řešení celého problému zapojily i další úřady – kromě ministerstva financí i ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). 

To na dotaz EurActivu uvedlo, že zvolí „standardní postup“, který se bude odvíjet od průběžných jednání s Evropskou komisí.  

„V případě vyjádření pochyb z Evropské komise ve věci způsobilosti čerpáni svolává MMR koordinační schůzku s Řídícím orgánem příslušného operačního programu a zástupci ministerstva financí, které zodpovídá za auditní a kontrolní procesy,“ vysvětlil redakci první náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun.  

Podle MŠMT ministr školství Josef Dobeš již také požádal o schůzku s premiérem Petrem Nečasem. 

Pro OP VK bylo vyčleněno 1,83 mld. eur, což představuje přibližně 6,8 % veškerých prostředků, které má Česká republika ve fondech EU k dispozici. Z tohoto programu jsou podporovány projekty, které slouží ke zkvalitňování a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojování do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. O podporu se mohou ucházet školy, organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, instituce vědy a výzkumu, ústřední orgány státní správy, obce, města, kraje, nestátní neziskové organizace a další.