MPSV vypsalo výběrové řízení na propagační materiál o Evropském sociálním fondu

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu (ESF) Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásil výběrové řízení na projekt „Tvorba propagačního audiovizuálního materiálu zaměřeného na představení Evropského sociálního fondu v ČR a jeho zaměření“.

Výběrové řízení je vypsáno v rámci Opatření 5.2 „Ostatní oprávněné činnosti“ Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Hlavním cílem projektu je informovat co nejširší veřejnost o projektech, které jsou v rámci ESF ČR realizovány (především OP RLZ) a ukázat možnosti využívání tohoto fondu.

Řešitel projektu by měl vytvořit audiovizuální materiál na propagaci ESF v České republice v rozsahu přibližně dvaceti minut. Program by se měl zaměřit na aktivity ESF, možnosti jeho využití a formy implementace. Materiál by měl být v českém jazyce s anglickými titulky. Řešitel by měl také pomoci MPSV zajistit uveřejnění propagačního materiálu v televizi.

Konkrétně by se měl materiál vztahovat na tři následující oblasti:

  • možnosti čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu v České republice;
  • představení jednotlivých oblastí podpory;
  • jak získat podporu z ESF v ČR.

Projekt by měl být realizován od září 2005 do konce února 2006. Přihlášky je nutné podat na MPSV do 2. srpna 2005 do 12:00 hodin.