MMR změnilo některé podmínky pro přípravu projektů v Příručce pro žadatele

Příručka pro žadatele je určena těm, kteří mají zájem o finanční podporu ze strukturálních fondů Evropské unie. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) provedlo několik změn v této příručce na základě připomínek ještě v průběhu první výzvy k předkládání projektů.

Kromě změn příručky upravilo MMR některá ustanovení také v souboru příloh k příručce – Povinné přílohy žádosti. Cílem ministerstva bylo zjednodušit a změkčit podmínky pro žadatele. Je nutné vyzdvihnout, že pokud žadatel vypracuje projekt na základě původní verze Příručky pro žadatele, bude takový projekt akceptován. Žadatel však bude zbytečně postupovat podle tvrdších podmínek.