MMR vypsalo výběrové řízení týkající se veřejných zakázek

Odbor Rámce podpory Společenství Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) vypsalo včera otevřené výběrové řízení na projekt Analýza – veřejné zakázky v oblasti strukturálních fondů v České republice.

Výstupem projektu by měla být studie o zadávání veřejných zakázek nejen ve výši do dvou milionů korun, ale i nad tuto částku. Zaměřit by se měla na jejich zadávání u řídících orgánů jednotlivých operačních programů strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Rámce podpory Společenství.

Ministerstvo chce zpracovanou analýzu využít na zefektivnění zadávání veřejných zakázek a vytvoření řídících a kontrolních mechanismů na úrovni Rámce podpory Společenství. Jednotlivé projekty musí být doručeny na MMR nejpozději 14. ledna 2005 do 16.15 hodin. Více informací a zadávací dokumentaci lze získat u Mgr. Johany Horákové (Johana.Horakova@mmr.cz, tel.: 224 861 291).