MMR vypsalo výběrové řízení „Příprava národních programových dokumentů České republiky pro období 2007 – 2013“

Odbor Rámce podpory Společenství Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) vyhlásil otevřené výběrové řízení na projekt „Příprava národních programových dokumentů České republiky pro období 2007 – 2013“.

Cílem projektu je vypracování Národního rozvojového plánu České republiky pro období 2007 – 2013. Podkladem pro zpracování by měl být Národní rozvojový plán ČR 2004 – 2006. Jedná se tak v podstatě o jeho aktualizaci. Zhotovitel by měl při přípravě dokumentu plně reflektovat změny navrhované v politice hospodářské a sociální soudržnosti pro nadcházející programovací období 2007 – 2013 a roli České republiky. V potaz by také měly být brány zkušenosti z přípravy současného Národního rozvojového plánu ČR, Rámce podpory Společenství a z čerpání z evropských fondů (strukturálních fondů a Fondu soudržnosti).

Národní rozvojový plán se komplexně věnuje problematice hospodářské a sociální soudržnosti. V České republice je připravován již od roku 1999. Vypracování Národního rozvojového plánu je důležité z hlediska získání finanční podpory ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Národní rozvojový plán ČR 2007 – 2013 poslouží jako podkladový materiál pro vytvoření Národního strategického referenčního rámce pro finanční pomoc z evropských fondů pro období 2007 – 2013.

Na realizaci projektu je vyčleněna částka do dvou milionů korun ze Společného regionálního operačního programu (SROP).

Konečný termín pro předkládání nabídek na MMR je stanoven na 14. dubna 2005 do 16:15 hodin.