MMR vyhlásilo výběrové řízení na projekt „Aplikace principu PPP při realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti“

Odbor Rámce podpory Společenství Ministerstva pro místní rozvoj vypsal minulý týden výběrové řízení na realizaci projektu „Aplikace principu PPP při realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti“.

Cílem tohoto projektu je vypracovat doporučení k programování politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS), přičemž by měl být v maximální míře využit princip partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP).

Zpracovatel projektu by měl vypracovat podkladový materiál, ve kterém budou definovány možnosti spolufinancování přípravy a realizace PPP projektů ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti v České republice v nadcházejícím programovacím období 2007 – 2013. Při formulaci jednotlivých doporučení k programování politiky HSS by měl zpracovatel vycházet z českého a evropského práva. Zadavatel projektu požaduje, aby tato doporučení byla aplikována na několik připravovaných projektů v České republice a na příkladech z Evropské unie.

Realizace projektu by měla probíhat v několika fázích. Nejdříve zpracovatel projektu provede důkladnou analýzu evropských dokumentů (např. nařízení ke strukturálním fondům, fondu soudržnosti nebo Strategické obecné zásady Společenství) ve vztahu k českému právu. Definuje možné problémy a navrhne jejich řešení. V další fázi navrhne doporučení. Poté by mělo dojít k vytipování oblastí, ve kterých by mohlo dojít v letech 2007 – 2013 k realizaci projektů PPP spolufinancovaných ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti. Na jednotlivých příkladech z Evropské unie pak zpracovatel vybere ty projekty, které by mohly být v České republice realizovány při aplikaci konkrétních doporučení. V závěrečné fázi se zhotovitel zaměří na možnosti využití technické asistence na podporu a přípravu PPP projektů.

Projektové nabídky je možné posílat na MMR do 24. listopadu 2005 do 16:15 hodin.