MMR vyhlásilo výběrové řízení na efektivnější monitoring strukturální politiky EU

Odbor Rámce podpory Společenství Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) vypsal výběrové řízení na projekt „Zefektivnění monitoringu nástrojů strukturální politiky“.

Realizací projektu chce odbor Rámce podpory Společenství získat návrh na celkovou podobu monitoringu v následujícím programovacím období 2007 – 2013. Návrh by měl obsahovat strukturu a průběh monitorovacích procesů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Základem pro zpracování projektu by mělo být nynější nastavení monitoringu a analýza zkušeností s jeho prováděním. Současně by měl řešitel také vycházet z podmínek stanovených pro nové programovací období. Popsány by měly být také vazby a informační toky informačního systému.

Centrální systém monitoringu by podle MMR měl být:

  • přístupný na Internetu a zajistit integritu dat;

  • jednotný pro řízení, monitorování a evaluaci programů a projektů na všech úrovních administrace programů financovaných ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti;

  • závazný pro všechny subjekty implementace v programovém období 2007 – 2013;

  • primárním nástrojem pro zajištění společné odpovědnosti s Ministerstvem financí, Evropskou komisí a s dalšími útvary, které zajišťují intervence EU v ČR (např. komunitární programy).

Realizace projektu je rozdělena do dvou etap. V první etapě by se měl řešitel zaměřit na analýzu monitoringu v současném programovacím období. Měla by trvat dvacet pracovních dnů od podpisu smlouvy. Druhá etapa by měla spočívat ve vypracování návrhu struktury monitorovacích procesů v letech 2007 – 2013. Zpracování návrhu by mělo být provedeno během 50 dnů od ukončení první etapy.

Projektové žádosti lze předkládat na MMR do 29. prosince 2005 do 12:00 hodin.