MMR vydalo publikaci o přípravě projektů v rámci strukturálních fondů

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) jako řídící orgán Rámce podpory Společenství vydalo metodologického průvodce, který se týká zpracování projektů v rámci strukturálních fondů Evropské unie.

Cílem ministerstva je poskytnout potenciálním žadatelům o finanční prostředky praktické informace o problematice strukturálních fondů. Publikace je rozdělena do osmi hlavních kapitol. Pozornost je věnována dvěma základním typům projektů – investiční a neinvestiční povahy. Projekty neinvestičního charakteru označované jako „měkké“ jsou ty, které se zaměřují na oblast rozvoje lidských zdrojů. Naopak projekty investiční povahy jsou označovány jako „tvrdé“ a lze je předkládat v rámci ostatních operačních programů (např. Společný regionální operační program, SROP).

V publikaci jsou dále rozebrány požadavky pro všechny typy projektových žádostí, které se předkládají v rámci jednotlivých operačních programů a jednotných programových dokumentů. Teoretické principy jsou doplněny konkrétními praktickými příklady.

Publikace „Základní principy přípravy projektů strukturálních fondů EU dokumentované na případových studiích“ je k dispozici zdarma v Infocentru MMR, ke stažení je také na internetových stránkách ministerstva www.strukturalni-fondy.cz.