MMR připravuje další přesuny nevyčerpaných prostředků

zdroj: Pixabay; autor: Geralt.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) pracuje na dalších přesunech prostředků, kterým hrozí, že nebudou do konce programového období 2007-2013 vyčerpány. Podle informací EurActivu jsou na pořadu dne především přesuny uvnitř některých rizikových operačních programů.

To, že Česká republika na konci stávajícího programového období 2007-2013 nezvládne vyčerpat celou národní alokaci, kterou má k dispozici v evropských fondech, již dnes zpochybňuje málokdo. I z tohoto důvodu minulá vláda premiéra Petra Nečase opakovaně sáhla po mimořádném opatření v podobě přesunu prostředků, kterým hrozí nevyčerpání, do operačních programů, jež si v čerpání vedou o poznání lépe.

Podle informací EurActivu tím ale tzv. realokace nekončí. Naopak. Ministerstvo pro místní rozvoj, které v České republice na čerpání evropských prostředků dohlíží, údajně plánuje přesuny další.

„Existuje více návrhů přesunu, a to jak uvnitř programů, tak mezi programy,“ potvrdil EurActivu Daniel Braun, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj. „V jednání jsou například přesuny prostředků uvnitř rizikových operačních programů, třeba mezi prioritními osami.“ Podle Braunových slov se realokace může týkat až 13 miliard korun.

Jak v minulosti EurActiv informoval, rezort pro místní rozvoj rozděluje české operační programy do tří kategorií podle závažnosti rizik. Mezi vysoce rizikové operační programy řadí OP Životní prostředí, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP Technická pomoc a ROP Severozápad. Se střední mírou rizika ztráty prostředků se pracuje u OP Doprava, OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP Podnikání a inovace, Integrovaný operační program, OP Výzkum a vývoj pro inovace a ROP Střední Čechy. Do poslední kategorie pak spadají ostatní operační programy.

Zda k přesunu ve finále skutečně dojde, bude ale podle náměstka Brauna záležet na unijních institucích. „Na konci procesu to musí schválit Evropská komise,“ řekl redakci.

„Myslím si, že drtivá většina realokací bude bez problému, složitější může být jedná u OP Životní prostředí, tato oblast je vždy citlivá,“ upřesnil a dodal, že některé návrhy řešení se proto budou ještě v průběhu roku specifikovat. Příkladem je podle něj posílení podpory zateplování právě ve zmiňovaném operačním programu, z něhož se financují projekty zkvalitňující životní prostředí.

U uvažovaného přesunu v rámci operačních programů pak náměstek Braun očekává řešení „ještě na podzim“, v každém případě do konce roku. „Pak už by to nemělo zamýšlené dopady,“ dodal. Tím je třeba pomoc při splnění pravidla n+3, kde se s některými realokacemi počítá jako s reakcí na implementační potíže v některých operačních programech.

Poslední možnost

„V současnosti ekonomika trpí nedostatkem prostředků na podporu ekonomického růstu. Osobně odhaduji, že se ztráta (nevyčerpání; pozn. red.) bude pohybovat kolem 100 miliard korun, doufejme, že to nebude více,“ řekl v připravovaném rozhovoru pro EurActiv Tomáš Novotný, ředitel Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy.

„V současné době se řešení této situace samozřejmě redukují a poslední možností, kdy s tím vláda může něco udělat, je nyní v září,“ řekl k připravovaným přesunům.

Čekání na Komisi

Jak již bylo řečeno, vláda Petra Nečase letos v květnu schválila návrh MMR na přesun prostředků z rizikových operačních programů, kterým hrozí, že nebudou do konce programového období vyčerpány. Tzv. vnější realokace (mezi operačními programy) se měla týkat 7,3 miliard korun (EurActiv 23.5.2013).

„MMR ve spolupráci s dalšími gestory návrh nyní realizuje v praxi. Jde o poměrně časově administrativně náročný proces, který musí být dokončen schválením ze strany Evropské komise,“ sdělil redakci náměstek Braun.

„Už nyní je jasné, že celých původní částka převedena nebude, neboť regionální zastoupení, tedy monitorovací výbor, neschválil přesun z ROP Severozápad do ostatních regionálních operačních programů,“ dodal. Rozhodnutí již nejde procesně zvrátit a s Evropskou komisí se dojednávají pouze ostatní revize.