MMR opět zpracovává projektové žádosti v rámci SROP

Ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič minulý pátek opět uvolnil čerpání finančních prostředků ze Společného regionálního operačního programu (SROP). Rozhodnutí se ale nevztahuje na opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch.

Souvislosti:

Petr Gandalovič v souvislosti s policejním vyšetřováním tří osob, které byly obviněny z nelegálního získávání dotací a vydírání, 11. října rozhodl o pozastavení čerpání finančních prostředků v rámci Společného regionálního operačního programu.

Témata:

Bývalý šéf kabinetu premiérů Grosse a Paroubka Zdeněk Doležel, starosta obce Budišov na Třebíčsku Ladislav Péťa a úředník Ministerstva zemědělství Miloslav Řehulka jsou podezřelí, že se chtěli v rámci projektu „Obnova chráněných památek za účelem využití cestovního ruchu na Třebíčsku“ obohatit o 30 milionů korun. O finanční pomoc na realizaci tohoto projektu zažádala obecně prospěšná společnost Bono Publico. Nyní jsou všichni tři ve vazbě. Podle informací ČTK je Zdeněk Doležel stíhán za trestné činy vydírání, nepřímé úplatkářství a neoprávněné nakládání s osobními údaji. Péťa je stíhán za vydírání, podplácení a nepřímé úplatkářství a Řehulka za vydírání.

V souvislosti s tímto případem byla v pátek z korupce obviněna bývalá náměstkyně ministra pro místní rozvoj Věra Jourová, která dříve působila také jako tajemnice městského úřadu v Třebíči. Obvodní soud pro Prahu 1 včera rozhodl o uvalení vazby, neboť existuje důvodné podezření „z možného maření vyšetřování, případně ovlivňování svědků“.

Pokud se obvinění potvrdí, může soud trojici mužů poslat do vězení na osm let, v případě Věry Jourové se jedná o pět let.

Podle Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) společnost Bono Publico podala celkem osm žádostí o finanční podporu. Z důvodu nesplnění formálních náležitostí žádosti jich bylo pět vyloučeno. Další dva projekty se týkají jednak rozvoje informačních a komunikačních technologií v regionech (projekt „Bono Publico Čechy“) a propagace regionu Horácko a Hrotovicko (projekt „Komplexní propagace regionu Horácko a Hrotovicko“).

Stanoviska:

Petr Gandalovič ke svému rozhodnutí obnovit čerpání evropských peněz na realizaci projektů uvedl: „Neshledali jsme žádná závažná rizika, který by byla důvodem k zastavení jejich realizace.“ Ale dodal: „V souvislosti s kauzou Bono Publico bylo navíc zastaveno zpracování projektů podaných tímto subjektem. Ty budou kromě šetření policií podrobeny hloubkovému auditu, stejně jako dalších deset typově podobných projektů z oblasti cestovního ruchu.“

Místostarosta Třebíče Radek Číhal, jehož město žádalo o evropské dotace na obnovu třebíčského zámku, ČTK řekl: „Já si myslím, že v našem případě to je určitě v pořádku.“ Prohlásil dále, že „projekt posuzovala řada orgánů státní správy včetně památkářů, protože zámek je kulturní památkou. Město kvůli projektu ani nekontaktovalo bývalou tajemnici městského úřadu Věru Jourovou“.

Další kroky:

V důsledku této kauzy se MMR rozhodlo provést důkladnou kontrolu všech projektů, které byly podány v rámci opatření 4.2. Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch SROP. Kromě toho bude proveden i celkový audit veškerého čerpání finančních prostředků z evropských fondů.