MMR navrhlo jednotnou žádost pro čerpání peněz z fondů EU

Euro

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) minulý týden představilo návrh unifikované žádosti o dotace z evropských fondů. Podle ministerstva by se tak značně zjednodušilo čerpání finančních prostředků z EU.

Žadatelé v České republice budou moci v současném programovacím období 2007–2013 čerpat prostředky ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti prostřednictvím 24 operačních programů a dvou programů v rámci cíle Evropská územní spolupráce – ESPON 2013 a INTERACT II.

Dosud platí, že každý řídící orgán, který má daný operační program na starosti, vypracovává vlastní žádost o finanční prostředky. Ministerstvo pro místní rozvoj se rozhodlo tento stav změnit. Navrhlo proto zavedení unifikované žádosti, která podle MMR „maximálně zjednoduší proces žádání o příspěvek z evropských fondů“. Pokud by se ministerstvu návrh podařilo prosadit, tak by žadatelé u všech 24 operačních programů používali pouze jeden typ žádosti.

MMR je hlavním koordinačním orgánem pro čerpání finančních prostředků z evropských fondů. Vláda Mirka Topolánka se ve svém programovém prohlášení v souvislosti s čerpáním evropských peněz zavázala k následujícím krokům: Vláda ČR zajistí včasné a kvalitní dokončení operačních programů pro využívání prostředků fondů Evropské unie v období 2007-2013 s tím, že systém bude založen na principu průběžného financování omezování administrativní a byrokratické zátěže a na principu průhlednosti a předem jasně stanovených pravidel. Vláda připraví návrhy na zjednodušení i větší transparentnost systému rozdělování evropských fondů a implementační dokumenty jednotlivých operačních programů, založené na výše uvedených principech. Vláda vytvoří přehledný a jednotný systém informování veřejnosti a představitelů veřejné správy o možnostech čerpání evropských fondů.“

Základním strategickým dokumentem pro čerpání je Národní strategický referenční rámec, který byl Evropskou komisí schválen 27. července 2007. Nyní se připravují finální verze jednotlivých operačních programů. Očekává se, že první operační programy by měly být schváleny Evropskou komisí v září, v říjnu. Teprve poté bude zahájeno čerpání.