MMR: jednání o NSRR budou ukončena do konce května

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) včera informovalo, že závěrečné jednání České republiky se zástupci Evropské komise o Národním strategickém referenčním rámci (NSRR) proběhne 25. května v Praze.

Ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek na včerejším zasedání vlády předložil harmonogram jednání ČR o NSRR s Evropskou komisí. Uvedl také, že 15. května byla Komisi zaslána přepracovaná verze dokumentu podle připomínek EK. Jiří Čunek předpokládá, že finální verze NSRR bude hotova krátce po závěrečném jednání s Komisí 25. května a že k jejímu schválení dojde ještě do konce května.

Po uzavření jednání o NSRR by měly být zahájeny rozhovory o Integrovaném operačním programu, dále také o připomínkách k jednotlivým regionálním operačním programům a poté by měly být otevřeny rozhovory o Operačním programu Praha Konkurenceschopnost.

Národní strategický referenční rámec patří mezi nejdůležitější dokumenty pro čerpání finančních prostředků z evropských fondů. Obsahuje analýzu hospodářského vývoje ČR, přičemž klade důraz na vymezení silných stránek země důležitých pro zlepšení konkurenceschopnosti země a také problémových oblastí, jejichž opomíjení by mohlo být překážkou udržitelného růstu. V další části se dokument zabývá strategickými cíli a systémem operačních programů na období 2007–2013, jejichž prostřednictvím budou v ČR rozdělovány peníze ze strukturálních fondů EU ve výši necelých kolem 100 miliard korun ročně.

Finanční prostředky mohou být čerpány až po úplném schválení operačních programů, kterých je 24 – sedm regionálních operačních programů, dva programy pro Prahu a zbytek představují tematické operační programy a programy územní spolupráce.

Tým ČR pro jednání s Evropskou komisí o strategickém dokumentu a operačních programech tvoří náměstek ministra pro místní rozvoj Milan Půček, náměstek ministra průmyslu a obchodu Martin Tlapa, bývalá ministryně školství Miroslava Kopicová, exministryně zemědělství Milena Vicenová, děkan Dopravní fakulty ČVUT Petr Moos, zástupce regionálních rad, které jsou odpovědné za řízení regionálních operačních programů, Ivan Matulík a ředitel Národního fondu Jan Gregor.